Menu Close

Estonian Business School ja EELK Usuteaduse Instituut sõlmisid koostöölepingu

UI ja EBS leping

Kolmapäeval, 11. detsembril  sõlmiti Estonian Business School‘i  ja EELK Usuteaduse Instiuudi vahel koostööleping, mida oma allkirjadega kinnitasid  EBS’i rektor Arno Allmann ja UI rektor Ove Sander.

Lepingu eesmärgiks on teha erinevates valdkondades süvendatud koostööd,  kaasates olemasolevaid rahvusvahelisi koostöövõrgustikke. Koostööd tehakse õppekavades ühisosa väljaselgitamise ja õppemeetodite arendamise nimel,  üliõpilaste ja õppejõudude vahetamise, koolitamise ja täienduskoolituse valdkonnas  ning  ühises teadustöös.

Lepingu rakendamise kontaktisikuteks on EBS-i poolt teadusprorektor, juhtimise õppetooli juhataja Ruth Alas ja  UI poolt usuteaduskonna dekaan Randar Tasmuth.

UI rektori Ove Sanderi sõnul on lepinguni  viinud aastatepikkused isiklikud ja toetavad kontaktid. „Tihedama koostöö huvi on olnud siiras ja vastastikune. Meie lootuseks on saada tuge juhtimisalaste ainete õpetamisel. Omalt poolt pakume EBS-ile abi üldreligioossete ja – kultuuriliste ainete õpetamisel.  Mõned  meie magistritaseme üliõpilastest osalevad juba praegu EBS-i juhtimisloengutel.  Samuti olen ise õpetanud EBS-i magistrante.

Püüame toetada üksteist ka õppekavade arendamisel ja õppemetoodikate täiustamisel. Praktilise poole pealt tähendab see, et vahetame õppejõude ja üliõpilasi. Oluline on märkida, et üliõpilaste vastastikused õppetöö külastused on tasuta nii meie õppijatele kui koolidele.

Lepingu laiem ja kandvam eesmärk on väärtustada ja toetada erakõrghariduse rolli ja arendamist Eesti kõrgharidusparadigmas.“

Fotosid vaata siit.

SAMAL TEEMAL