Menu Close

Koolituspäev EELK Usuteaduse Instituudis 5.11.2020 Tunnipalvused – isiklik ja koguduse palve II

Koolituspäev EELK Usuteaduse Instituudis 5.11.2020
“Tunnipalvused – isiklik ja koguduse palve II”

Koolituspäeva sihtgrupiks on eeskätt vaimulikud ja koguduse ilmiktöötegijad, aga ka kõik liturgiast ja palvest huvitatud inimesed. Koolituspäev on jätkuks 2019. aastal toimunud sissejuhatavale õppepäevale tunnipalvuste teemal. Siiski pole eelmisel koolitusel osalemine nõuetavaks eelduseks antud õppepäevale.

Koolituse eesmärgiks on 1) anda ülevaade tunnipalvuste kujust erinevate ajalooliste näidete varal ja 2) palvuste üksikosadest, eriti psalmidest.
Koolitus sisaldab praktilist õpetust palvuste kasutamiseks nii täielikumal kui lihtsamal kujul.
Koolitaja on Tauno Teder, EELK vaimulik ja uurija liturgika alal.


Kava
10.00 Sissejuhatus.
10.15 Palvused Jeruusalemmas (Egeria palverännakutekst, ca AD 384).
11.00 Palvused Nursias (Püha Benedictuse reegel, ca 530).
12.00 Keskpäevapalvus.
12.15 Lõuna.
13.00 Palvused Wittenbergis (Martin Lutheri missakord 1523).
14.00 Palvused EELK-s (Jumalateenistuste käsiraamat 2009).
15.00 Kohvipaus.
15.15 Psalmid ja lugemiskavad – kuidas koostada palvust.
16.30-17.00 Õhtupalvus ehk vesper.

Koolitus osalustasu on 15 eurot (sisaldab ka lõunasöögi). Registreeruda palume hiljemalt 19. oktoobri 2020 keskpäevaks.
Kursus toimub Usuteaduse Instituudi ruumides (Pühavaimu 6, Tallinn) 5. novembril 2020 kell 10.00-17.00.
Elektrooniline registreerimisvorm asub siin >>

Info: Kerstin Kask, e-post: Kerstin.Kask@eelk.ee või tel 553 0399

SAMAL TEEMAL