Menu Close

Konverents “Evangeelium ja isiku kujunemine. Jünger ja misjon Uue Testamendi valgusel”

“EVANGEELIUM JA ISIKU KUJUNEMINE.
Jünger ja misjon Uue Testamendi valgusel”

Konverents EELK Usuteaduse Instituudis (Pühavaimu 6, Tallinn) 22. oktoobril 2020  algusega kell 11.00.

Konverentsil mõtleme koos kuidas me töötame vaimulikena, üliõpilastena, koguduste liikmetena ühiste eesmärkide nimel ja otsime vastuseid küsimustele:
•    Kuidas mõista ja tähtsustada jüngriks olemise ja misjoni piibellikke aluseid
•    Arutleda ristiinimese karakteri ja selle kujunemise üle
•    Leida ja sõnastada ideid edaspidiseks tööks


KAVA:
11.00: I osa. Alguspalvus. Ettekanded, küsimused ja sõnavõtud
1) Onēsimos ja Philēmon – kasvada pojaks ja kasvada vennaks. Vallo Ehasalu

Lühike paus
2) Kuidas muudab evangeelium inimese eksistentsimõistmist? Jaan Lahe

Lühike paus
3) Jüngriks saamise ja olemise otsingul. Randar Tasmuth

13.00 Lõunapaus ja eine

13:30 II osa. Dialoogilised ettekanded, näited ja arutlused teemagruppidena

• Noorteteenistused jüngrite kaasamiseks. Linda Sakala
• EELK misjonistrateegia praegune seis. Katrin-Helena Melder
• Apostolaat ehk jüngerlus katoliku kirikus. Ingmar Kurg
• Hingehoidlikud aspektid kuulutustöös. Urmas Nagel

15.30: Paneel: Mida saame kaasa võtta tulevikuks?

16.30: Kokkuvõte, lõpetamine, õnnistus koduteele

Konverents on tasuta. Osalejate arv on piiratud, et tagada osalejate ohutus.
Konverentsil osalemiseks palume registreerida
hiljemalt 19. oktoobrill 2020 registreerimisvormil siin >>>

Lisainfo: Randar Tasmuth, e-post This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

SAMAL TEEMAL