Menu Close

Konkurss korralise õppejõu ametikohtade täitmiseks

EELK Usuteaduse Instituut kuulutab välja avaliku konkursi korralise õppejõu ametikohtade täitmiseks alates 1.09.2022:

1) Võrdleva usundiloo õppetooli professori ametikohale koormusega 0,5.

2) Piibliteaduste õppetooli lektori ametikohale koormusega 0,4, rõhuasetusega eksegeeside ning Piibli algkeelte õpetamisel.

3) Piibliteaduste õppetooli lektori ametikohale koormusega 0,4,  rõhuasetusega Vana Testamendi sissejuhatuse õpetamisel ja seminaride läbi viimisel.

Professori ametikohale kandideerijatele esitatavad nõuded

  1. pedagoogiliste oskuste ja kogemuste olemasolu, sh üliõpilaste juhendamise kogemus;
  2. vähemalt 5 aastane aktiivse teadus- ja arendustegevuse või loometegevuse kogemus;
  3. tunnustatud asjatundja oma erialal;
  4. doktorikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
  5. suutlikkus õpetada oma eriala aineid ühes võõrkeeles.

Kandidaatide hindamisel arvestatakse:

  1. rahvusvaheliste teaduspublikatsioonide olemasolu ja osalemist rahvusvahelistes koostöövõrgustikes;
  2. korduvvalimisel tööd õppetooli juhatamisel ja arendamisel (eelkõige kraadiõppe korraldamisel ja akadeemilise järelkasvu kindlustamisel).

Lektori ametikohale kandideerijatele esitatavad nõuded

  1. pedagoogiliste oskuste ja oma kutseala töökogemus;
  2. magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;

Täpsemalt vaata Akadeemilistele ametikohtadele valimise eeskirjast siit:

Konkursil osaleda soovijatel tuleb esitada hiljemalt 31. märtsiks 2022:

1. avaldus rektori nimele,

2. akadeemiline curriculum vitae,

3. haridust ja teaduskraadi kinnitava dokumendi koopia(d),

4. muud, sh senist pedagoogilist kogemust kirjeldavad materjalid

tuues või saates EELK Usuteaduse Instituudi rektoraati, aadressil Pühavaimu 6, 10123 Tallinn või saates digiallkirjatatuna e-posti aadressile ui@eelk.ee.

Konkursi tulemused tehakse teatavaks 6. juuniks 2022.

Valitud kandidaatidega sõlmitakse tähtajatu tööleping õppejõu koha täitmiseks alates 1.09.2022.

Lisainfo Mariann Münter, telefon 611 7401, e-post: mariann.mynter@eelk.ee.

SAMAL TEEMAL