Menu Close

In memoriam prof Olaf Millert

Olaf Millert

Professor emeeritus Olaf William Millert sündis Tallinnas 6. septembril 1924. Kuivõrd Millertite kodu oli Luise tänaval, sai Olafi kodukirikuks Kaarli kirik ning kooliks Jakob Westholmi Gümnaasium, mille lõpetas 25. lennus 1943. aastal.

Järgnenud kannatusrohked ja pöördelised aastad olid sissejuhatuseks pagulaselule – koos paljude kaasmaalastega põgenes Olaf Eestist sügisel 1944. Tema vanemad olid lahkunud kodumaalt juba varem ning vanem vend Arved jäigi Eestisse. Algas pikk teekond läbi Saksamaa Ameerikasse, kuhu ta viimaks jõudis Luterliku Maailma Liidu eestkostel 1949.

Professor Millerti akadeemilised õpingud algasid Fridrich – Aleksandri Ülikoolis Erlangenis. Saabununa Ameerikasse jätkusid õpingud Augustana Kolledžis Sioux Fallsis Lõuna-Dakotas, mille lõpetas 1950. Magistrikraadi omandamise järel Lõuna-Dakota Ülikoolist Vermillionis 1952. aastal, suundus ta Harvardi, kus temast sai maailmakuulsa psühholoogia professori Gordon Allporti viimane doktorant ja akadeemiline poeg. Pole kahtlust, akadeemilise isa usk inimesse ja Jumalasse ning inimese avardumise ja muutumise võimalikkusesse, oli Olafi läbinisti positiivse elukäsitluse, harmoonilise maailmanägemuse, tingimusteta tolerantsi ja armastava abivalmiduse liikumapanevateks jõududeks. Suurele teadlasele omaselt oli tema epistemoloogia avar, haarates endasse religioosse tunnetuse, mille tulemused on viimasena perfektses kooskõlas teaduspõhise tõega. Olaf Millert promoveeriti filosoofia doktoriks psühholoogia erialal 1961.

Harvardi Ülikoolile järgnes St. Olafi Kolledž Minnesotas, kus professor Millert tegi oma elutöö, alates psühholoogi osakonna rajamisest 1961 ning õpetades ja juhendades tuhandeid üliõpilasi emerituuri siirdumiseni aastal 1995. Sellesse perioodi mahub õnnelik abielu Juta Maria Rae’ga 1963-2009.

Teadusliku tegevuse kõrval tundis professor erilist vastutust rahvusvahelise koostöö ja akadeemilise järelkasvu eest. 1965. aastal õpetas ta külalisprofessorina Tampere Ülikoolis Fulbrighti stipendiaadina, võttes pakkumise vastu lootuses taaskohtuda oma venna ja tema Eestis oleva perega. Naastes esmakordselt oma sünnimaale 1992. aasta augustis võttis professor Millert oma südameasjaks rajada akadeemilisi sildu Ameerika ja vaba Eesti vahel. Selle ilmekaks näiteks on 2000. aastal loodud Olaf ja Juta Millerti nimeline fond, mille raames on mitmed Eesti ning ka Balti ja Skandinaavia vahetusüliõpilased omandanud või tänagi omandamas haridust St. Olafis. Olgu lisatud, et perekond Millertite poolt loodi ja finantseeriti ka teist akadeemiliselt väga toimekat fondi – Allport Psychology Award, aastast 1983.

Akadeemiliste kontaktide edendamise kontekstis tuleb näha professor Millerti edukaid ettepanekuid meie kahele presidendile audoktori kraadi taotlemisel ja omistamisel – Lennart Merist sai St. Olafi audoktor aastal 2000 ning president Ilvese promoveerimine toimus 2014 aasta suvel. President Ilvese esimesest kontaktist St. Olafis 1997 kasvas välja kaheksat läänemere riiki puudutanud akadeemiline külastusprogramm Mare Balticum. Taas oli professor Millertil siin oma roll.

Olaf Millert on jätnud sügava jälje rahvusuvahelisse poliitikasse. Olgu siinkohal nimetatud tema kaastöö ÜRO-le ja Ameerika Häälele ning hilisemad toetavad kontaktid Inglismaa suursaadikuga ÜRO juures Lord Caradoniga, kelle eestvedamisel võeti vastu julgeoleku nõukogu resolutsioon 242 aastal 1967, mis on veel tänagi oluline Lähis-Ida rahuprotsessis.

Olaf Millert oli alati kaasas kohaliku Eesti kogukonna tegemistes. Julgusega võiks öelda – ta oli Minnesota eestluse hing ja alustugi. Ta oli aktiivne Korp! Rotaalia liige alates Erlangeni konvendi loomisest. Olaf oli pühendunud kristlane ja EELK Minneapolise koguduse kauaaegne liige.

Professor Millert on õpetanud isiksusepsühholoogiat EELK Usuteaduse Instituudi pastoraalseminaris. Samuti ei pidanud ta paljuks osaleda oponendina allakirjutanu doktoritöö kaitsmisel Tallinna Ülikoolis 2005.

Alates aastast 2010 kannab St. Olafi Regent Hallis asuv psühholoogia laboratoorium Olaf ja Juta Millerti nime. 2011. aastal austas Harvardi Ülikool teda hõbekarikaga 50. aasta möödumisel doktoriks promoveerumisest. EELK hindas professor Millerti teeneid Minneapolise koguduse elu edendamise eest aukirjaga aastal 2015.

Jätame Sinuga Jumalaga Westholmi lipukirjaga “Per aspera ad astra”, austatud professor, suur eestlane ja kallis sõber, Olaf. Meie lohutus ja lootus on, et Sa tundsid Teda, kelle omad on tähed. Olaf William Millert astus ajast igavikku 15. veebruaril 2017 Edinas, Minnesotas.

Professor Olaf Millerti paljude akadeemiliste kolleegide, sõprade ja sugulaste nimel

Ove Sander
EELK Usuteaduse Instituudi rektor

 

SAMAL TEEMAL