Menu Close

Usuteaduse Instituudi rektoriks valiti taas dr Ove Sander

Rektori valimine

Jaanuaris kuulutas EELK Konsistoorium välja korralise konkursi EELK Usuteaduse Instituudi rektori ametikoha täitmiseks 1. märtsist 2017 kuni 28. veebruarini 2022.

Kandideerima oodati kõiki teoloogilise kõrgharidusega vaimulikke, kellel on doktorikraad ja kirikliku teenimise kogemus.

7. veebruaril valis Konsistoorium ametisse taas Instituudi praeguse rektori dr Ove Sanderi.

Filosoofiadoktor Ove Sander on Nõmme Rahu koguduse õpetaja ja kirikuvalitsuse liige.

Rektori ülesandeks on juhtida ja esindada instituuti, vastutada instituudi üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest.

(allikas: http://www.eelk.ee/et/uudised/usuteaduse-instituudi-rektoriks-valiti-taas-ove-sander/)

 

 

SAMAL TEEMAL