Menu Close

EELK UI Evald Saagi järjekordsed stipendiaadid

E Saag v2

EELK UI Evald Saagi nimelise toetusfondi kevadisi stipendiaate oli neli – Tiit Lastik ja Katariina Ubaleht teoloogia rakenduskõrgharidusõppest ning Merle Mänd ja Eija Saarenmaa kristlikust kultuuriloo õppekavalt.

Fondi nõukogu soovib stipendiaatidele Jumala õnnistust ja edu õpingutes.

Evald Saagi nimeline Toetusfond on ellu kutsutud eesmärgil toetada üliõpilasi-õpilasi, teadustöötajaid, kes vajavad lisatoetust õppemaksu tasumiseks või teadust- ja uurimistöö läbiviimiseks.

Fond on tänulik toetuste eest SEB panka arvele EE851010220224656220. Arve saaja: EELK Konsistoorium, selgitus: EELK UI Evald Saagi nimeline toetusfond. SWIFT (BIC) EEUHEE2X.

EELK UI

SAMAL TEEMAL