Menu Close

Prof dr Phil Leif Gunnar Engedal Norra Teoloogiakoolist UI-s

Engedal

 

Prof dr Phil Leif Gunnar Engedal Norra Teoloogiakoolist (Norwegian School of Theology) pidas 19. – 23. maini 2015 UI rakenduskõrgharidusõppe üliõpilastele loengukursuse kahes aines:

religioonipsühholoogia ja pastoraalpsühholoogia. Leif Gunnar on olnud aastakümneid väga tunnustatud praktilise teoloogia õppejõud, kes on samal ajal tegutsenud ka hingehoidja ja terapeudina. Lisaks teooriale väga suurte praktiliste kogemuste omamine andis loengutele sügava sisu ja sobitus suurepäraselt meie õppekava tervikkonteksti. Dr Engedaliga sai loodud kontakt organisatsiooni European Council for Pastoral Care and Counseling kaudu, mille tegevusse on olnud kaasatud ka UI Tartu Teoloogia Akadeemia.

EELK UI

SAMAL TEEMAL