Menu Close

Dr Randar Tasmuth külastas Rochesteri piiskopkonda

Randar Tasmuth

UI  prof dr Randar Tasmuth oli 7.-12. oktoobrini külas  Rochesteri piiskopkonnas Inglismaal, kus ta tegi  piiskopkonna teaduskonverentsil ettekande Beyond Borders and Boundaries (piiride ja piirangute taga).

Konverents, mis toimus 8. oktoobril Aylesford Piory kloostris, on mõeldud piiskopkonna vaimulikele. Seal peeti kaks suuremat  ja kaheksa väiksemat ettekannet.

Dr Tasmuth pidas konverentsi avaettekande Research Beyond Borders and Boundaries. „Kõigepealt fikseerisin vaimuliku koolituse aspektide, nagu tasemeõppe, isiksuse formeerimise, täienduskoolituse ja uurimustöö omavahelised suhted, tuues näiteid Eestist. Vaatlesin, kuhu uurimustöö paigutub kirikuelus, kuipalju kirik jõuab seda teha ja missugused  ressursid meil on. Ilmnes, et küsimus on nii meie kui nende puhul sarnane: kuidas värsked doktorid suudaksid oma teadustööd kogudusetöö kõrvalt edasi teha, et  kiriku sees teaduskonverentse pidada,“ selgitab Tasmuth ja lisab, et see konverents meenutas natuke EELK vaimulike konverentsi, kus ka mõned ettekanded peetakse. Teisest küljest aga Rochesteri vaimulike teaduskonverents koosneski ainult ettekannetest ning akadeemiline aspekt oli esikohal.

„Osa aega töötati ka neljas erinevas grupis, kus ettekandjad olid need vaimulikud, kes on juba doktorid või veel doktorandid. Oluline oli see, et nad kõik olid oma piiskopkonna vaimulikud. Lõpuettekande pidas piiskop dr Brian Castle ja toimusid rühmatööd.  Järgmise aasta konverentsile loodetaks ka kedagi Eestist kutsuda.“

Samas Aylesford Priory kloostris pidas dr Tasmuth 11. oktoobril ettekande misjoni kontekstist Mission in Context ca 30le  vaimulikuks õppijale, kes ka osaliselt juba vaimulikena teenivad. „Ettekandes avasin misjoni toimumise ja misjonaarse tegevuse kontekste kolmeosalisena: ajalise, ruumilise ja sotsiaalses keskkonna poolt määratletuna.“

Inglismaal olles külastas dr Tasmuth ka Cambridge’i ülikooli Kings College’it ja  kohtus dekaan dr Jeremy Morrisega, kes on  UIs anglikaani kirikust loenguid pidanud.  Sobival võimalusel tuleb dr Morris tuleval aastal taas ja peab instituudis kahepäevase koolituse anglikaani teoloogiast.

Dr Tasmuth jõudis käia tutvumas ka Inglismaa luterliku kiriku õppeasutuse Westfield House’iga.

Rochesteri piiskopkond on EELK sõpruspiiskopkond, mille esindajad on osa võtnud meie vaimulike konverentsidest ja on tulemas ka järgmisele konverentsile.

 

 

SAMAL TEEMAL