Menu Close

Avatud magistri- ja lõputööde kaitsmised

EELK Usuteaduse Instituudi Usuteaduskonna magistritööde ja rakenduskõrgharidusõppe lõputööde kaitsmised toimuvad 19. juunil 2024. Kaitsmised on avatud, kõik huvilised on oodatud kuulama!

Kaitsmiste ajakava avaldame juunikuu alguses.

Instituudi külastamiseks palun andke uksekella.

EELK UI

SAMAL TEEMAL