Menu Close

2023/2024. õa õppemaksumäärad EELK Usuteaduse Instituudis

EELK Usuteaduse Instituudi 2023/2024. õa õppemaksu määrad ja tasumise kord, kinnitatud SA EELK Usuteaduse Instituudi Nõukogu poolt 29.06.2023:

 

Usuteaduskonna 2023/2024. õa õppemaksu määrad ja tasumise kord:

1.1. Usuteaduse magistri- ja rakenduskõrgharidusõpe

1.1.1. Enne 2020/2021. õa sisseastunud
Õppemaks on 2467 eurot õppeaastas (246,70 eurot kuus, sept. 2023 – juuni 2024), kusjuures: EELK ja EAÕK liikmel on võimalik saada õppemaksu soodustust oma koguduse vaimuliku soovituse
esitamisel esimesel õppesemestril 25% ja kõigil järgmistel õppesemestritel 25% kui õppekava täitmine eelneval semestril on 75% või suurem – soodustusega õppemaks 1850,25 eurot õppeaastas (185,025 eurot kuus, sept. 2023 – juuni 2024).

1.1.2. 2020/2021 õa – 2022/2023 õa sisseastunud
Õppemaks on 2690 eurot õppeaastas (269 eurot kuus, sept. 2023 – juuni 2024), kusjuures: EELK ja EAÕK liikmel on võimalik saada õppemaksu soodustust oma koguduse vaimuliku soovituse
esitamisel esimesel õppesemestril 25% ja kõigil järgmistel õppesemestritel 25% kui õppekava täitmine eelneval semestril on 75% või suurem – soodustusega õppemaks on 2017,50 eurot õppeaastas (201,75 eurot kuus, sept. 2023 – juuni 2024).

1.1.3. Alates 2023/2024. õa sisseastunud
Õppemaks on 2690 eurot õppeaastas (269 eurot kuus, sept. 2023 – juuni 2024).

1.2. Kristliku kultuuriloo magistriõpe
Õppemaks on 2690 eurot õppeaastas (269 eurot kuus, sept. 2023 – juuni 2024).

1.3. Ainepunkti (EAP) alusel võtvatele isikutele järgnevalt:
1 EAP õppemaks on 43 eurot.

 

Pastoraalseminari 2023/2024. õa õppemaksu määrad ja tasumise kord:
2.1. Diakonikoolitus
Vastavalt EELK Diakoniameti taotlejate haridus- ja kutsenõuete ning eksamineerimise korra § 2.2 koolituse kulud kannab kogudus või institutsioon, kes on vastava isiku koolitusele saatnud, juhul
kui ei ole kokku lepitud teisiti. Diakoniameti kandidaatidele õppemaks õppesessioonipõhiselt on 100 eurot inimese kohta.

 

Kirikumuusika osakonna 2023/2024. õa õppemaksu määrad ja tasumise kord:
3.1. Kirikumuusika D- ja C- kursus
Õppemaks on 1540 eurot õppeaastas, EELK liikmetele 660 eurot õppeaastas.
3.2. Kirikumuusika eelkursus
Õppemaks on 935 eurot õppeaastas, EELK liikmetele 385 eurot õppeaastas.
3.3. Individuaaltunnid
Õppemaks on 25 eurot akadeemiline tund (45 min)

SAMAL TEEMAL