Menu Close

Uus süstemaatilise teoloogia õppekirjandus raamatukogus – suur tänu!

Austatud üliõpilased ja õppejõud, kallid kaasvõitlejad,

läinud aasta UI heategevusliku jõululaada ja jõulujumalateenistuse korjanduse eesmärk oli osta UI raamatukogu süstemaatilise teoloogia sektsiooni uut õppe- ja teaduskirjandust. Arvestades üliõpilaste võõrkeeleoskust, on praegu vaja täiendada raamatukogu eelkõige ingliskeelse õppekirjandusega.


Jõululaada tulud ja korjandus andsid kokku 504 eurot. Selle eest oleme tellinud terve rea väärtuslikke uuemaid raamatuid, mis pakuvad tõhusat tuge süstemaatilise teoloogia õpingutele (vt nimekirja all). Enamik teoseid on juba ka saabunud ja raamatukogus arvele võetud, mõned neist on I korruse fuajees uudiskirjanduse näitusekapis.

Südamlik tänu kõigile annetajatele, ostjatele, laada korraldajatele! Viljakat saabunud kirjanduse kasutamist meile kõigile!

Thomas-Andreas Põder, süstemaatilise teoloogia õppetooli juhataja
Jana Lahe, raamatukogu juhataja


Saabunud (ja kohe saabumas) on järgmised teosed:
– Victor I. Ezigbo, Introducing Christian Theologies: Voices from Global Christian Communities, Vol. I-II (2013-2016);
– Paul R. Hinlicky, Beloved Community. Critical Dogmatics after Christendom (2015);
– Klaus Nürnberger, Faith in Christ Today. Invitation to Systematic Theology (2016), Vol. I. Life in the Presence of God (2016), Vol. II. Involved in God’s Project;
– Werner G. Jeanrond, Theological Hermeneutics: Development and Significance (1994);
– Ingolf U. Dalferth, Creatures of Possibility: The Theological Basis of Human Freedom (2016);
– Markus Mühling, (T&T Clark’s Handbook of) Christian Eschatology (2015);
– George Wolfgang Forell (ed.), Christian Social Teachings: A Reader in Christian Social Ethics from the Bible to the Present (2012);
– Jaroslav Pelikan, Credo: Historical and Theological Guide to Creeds and Confessions of Faith in the Christian Tradition (2005);
– Carl-Henric Grenholm/Goran Gunner (ed.), Lutheran Identity and Political Theology (2014);
– Vitor Westhelle, Transfiguring Luther: The Planetary Promise of Luther’s Theology (2017);
– Hans Schwarz, True Faith in the True God: An Introduction to Luther’s life and Thought (2015);
– Scott H. Hendrix, Martin Luther: Visionary Reformer (2016);
– Berndt Hamm, Early Luther: Stages in a Reformation Reorientation (2017).

SAMAL TEEMAL