Menu Close

Akadeemiline seminar „Kuidas meist said protestandid: reformatsioonikultuuri levik Eestis“ Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias 19.–20. oktoober 2017

Kultuuriteaduste ja kunstide doktorikool ja EMTA muusikateaduse osakond korraldavad seminari, mille eesmärk on valgustada protestantlikku reformatsioonikultuuri kui uut kultuuritüüpi tema eri avaldustes Eestis (ajalooliselt Eestimaal ja Põhja-Liivimaal) alates 16. sajandist ja lõpetades 19. sajandiga.


Vaatluse alla võetakse muutused, mis kaasnesid reformatsiooniga eri valdkondades: kirja-, visuaal-, ainelises ja muusikakultuuris. Seejuures käsitletakse  nii kõrgkultuuri kui ka argielu sfääri. Uue reformatsioonikultuuri olemuse avamisel on olulisel kohal individuaalne perspektiiv (üksikisiku kogemus) suhestatuna laiemasse konteksti.

Prof Thomas-Andreas Põder peab seminaril ettekande “Wittenbergi reformatsiooni vaimsus ja selle retseptsiooni 19. sajandi teise poole Tartus”.Teoloogi vaatevinklist avatakse esimeses pooles Wittenbergi reformatsiooni vaimsust, kasutades allikana peaasjalikult üht reformatsiooni tuntuimat kirjutist, mis esitab „kristliku elu kogusumma“. 1520. aastast pärinev prof dr Martin Lutheri „Traktaati ristiinimese/kristlase vabadusest“ on alates 1883. aastast ilmunud korduvalt ja ühtekokku kolmes tõlkes ka eesti keeles. Ettekande teine pool keskendub sellele, kuidas figureerib see vabaduse-traktaat 19. sajandi teisel poolel rahvusvaheliselt silmapaistva teadlase ja kohalikus kiriklikus-ühiskondlikus kontekstis mõjuka prof dr Alexander von Oettingeni (1827-1905) mõtlemises. Alexander von Oettingeni üle poole sajandi väldanud osaluse tähtsust meie luterliku konfessioonikultuuri kujundamisel ja väljendamisel on raske üle hinnata. Lõpetuseks sõnastatakse mõned ettepanekud tulevaseks uurimistööks. 

Vt täpsemat infot siit. Seminari kava ja ettekannete lühikokkuvõtted leiab siit.

 

SAMAL TEEMAL