Menu Close

Süstemaatilise teoloogia õppetooliga seotult kaitsti viis uurimistööd

Õppeaasta 2022/2023 oli süstemaatilise teoloogia õppetooliga seotud lõputööde mõttes erakordselt viljakas. Prof. T.-A. Põderi juhendamisel valmis ühtekokku viis lõputööd – kolm magistritööd ja 2 bakalaureuse-/rakenduskõrghariduse tööd. Neist kaks kaitsti Tartu Ülikoolis – üks usuteaduskonnas, teine filosoofia ja semiootika instituudis.

Neli uurimistööd kirjutati alates 2017. aastast õppetooli juures toimuva Süstemaatilise teoloogia uurimisseminari raames, kus osalevad prof. T.-A. Põderi juhendatavad EELK Usuteaduse Instituudi ja Tartu Ülikooli usuteaduskonna eesti keelt kõnelevad rakenduskõrghariduse/bakalaureuse-, magistri- ja doktoriastme üliõpilased.

Kadri Vanem kaitses Tartu Ülikooli usuteaduskonnas bakalaureusetöö “Solidaarsus – kristluse imperatiiv. Poliitiline teoloogia Saksmaal peale II maailmasõda, analüüs selle väljendumisest Evangeelse Kiriku Saksamaal (EKD) seisukohtades ja tegevustes”. Retsensendiks oli õp dr Hedi Vilumaa.

Vasakult: Lõputöö kaitsja Kadri Vanem, usuteaduskonna juhataja Roland Karo, retsensent Hedi Vilumaa

Marika Sepp kaitses EELK Usuteaduse Instituudis magistritöö “Elu lõpuga seotud eetiliste küsimuste käsitlemine evangeelses ja õigeusu vaatevinklis. Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas ja Vene Õigeusu Kiriku ametlike tekstide võrdlev analüüs”. Retsensendiks oli meie õppetooli külalislektor õp mag theol Jaanus Noormägi.

Vasakult: Kaitsmiskomisjoni juhataja professor Randar Tasmuth, magistrant Marika Sepp

Indrek Salumets kaitses EELK Usuteaduse Instituudis magistritöö “Usk ja teod Martin Lutheri Sermonis headest tegudest (1520)”. Retsensendiks oli õp prof dr Randar Tasmuth.

Vasakult: retsensent professor Randar Tasmuth, magistrant Urmas Salumets, kaitsmiskomisjoni liige dekaan dr Liina Kilemit

Siim Kallas kaitses EELK Usuteaduse Instituudis rakenduskõrghariduse lõputöö “Schleiermacheri argument Jumala tegelikkuse poolt. Dogmaatilise peateose Dogmaatilise peateose §4 (“Kristlik usk” 1830/1831), vaimuloolised
vestluskaaslased, mõttekäigu esinemiskujud tema teistes teostes”. Retsendiks oli õp mag theol Jaanus Noormägi.

Vasakult: Retsensent Jaanus Noormägi, kaitsmiskomisjoni juhataja Randar Tasmuth, üliõpilane Siim Kallas.

Tartu Ülikooli filosoofia ja semiootika instituudis kaitses Anastasiia Bondarenko magistritöö “A Theosemiotic Reading of Hryhorii Skovoroda”.  Juhendajad olid Silvi Salupere ja  Thomas-Andreas Põder. Retsensendiks oli professor Mihhail Lotman.

Õnnitlused kõigile lõpetajatele!

Lõputööde kirjutamist toetavas Süstemaatilise teoloogia uurimiseminaris on sellega tekkinud mõned kohad. Huvilised on väga teretulnud kontakteeruma aadressil: thomas-andreas.poder@eelk.ee

SAMAL TEEMAL