Menu Close

Õppetooli juhataja valiti vastutama Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas teoloogilise uurimistöö ja oikumeeniliste dialoogide eest. Eesti Kiriku suur intervjuu Thomas-Andreas Põderiga

EELK õpetaja prof dr Thomas-Andreas Põder annab ülevaate Evangeelsete Kirikute Osadusest Euroopas (EKOE) ja sellest, mida tähendab tema amet teoloogia ja oikumeenilise dialoogi sekretärina  selles.

Et valik toimus üleeuroopalise avaliku konkursi alusel, oleks huvitav teada, kui tugev oli konkurss.

Thomas-Andreas Põder: Valimisprotsess oli pikk, sisaldades mitut sammu ja lõppkokkuvõttes kinnitavat otsust EKOE nõukogu poolt, mis on EKOE juhtorgan täiskogude vahelisel perioodil. Tean, et konkurss oli tõsine ja kandidaate oli mitmelt poolt, kuid nii EKOE peasekretäri kui teoloogia ja oikumeenilise dialoogi sekretäri konkursid on sellised, et lähemat infot avalikkusele ja osalejatele ei avaldata. Selleks, et soodustada tugevate kandidaatide valmisolekut kandideerida. Siin peegeldub see, kuidas EKOE struktuuri on viimase paarikümne aasta vältel hoolikalt kaalutletult väikeste sammudega edasi arendatud. Minu eelkäija, õp prof dr Martin Friedrich, oli ametis 20 aastat ja siirdub juunis vanaduspuhkusele. Tema läkitajaks ja palkajaks oli Westfaleni Evangeelne Kirik Saksamaal. Alates 2018. aastast on EKOE-l esmakordselt täiskohaga peasekretär, täidetud avaliku üleeuroopalise konkursi korras, ning esmakordselt oli minu ametikoht konkursiga välja kuulutatud ja tööandjaks EKOE. Kandideerimisel tuleb loomulikult esitada soovituskiri kodukirikult.  

Loe 4. mail 2022 ajalehes Eesti Kirik ilmunud suurt intervjuud edasi siit. Intervjueerija on ajalehe peatoimetaja Liina Raudvassar. Foto autor on Andres Tennus Tartu Ülikoolist.

Vt ka pressiteadet EKOE koduleheküljel nii saksa kui inglise keeles siit.

Evangeelsete Kirikute Osadus Euroopas (EKOE)

  • On Euroopa tähtsaim evangeelsete kirikute osaduskond, kuhu kuulub 94 luterlikku, reformeeritud, metodisti ja unioonikirikut ligikaudu 50 miljoni liikmega. 
  • EELK on 1973. aastal alguse saanud kirikuosaduse liige alates 1975. aastast. 
  • Ühinenud Metodisti Kiriku Põhjala ja Balti piiskopi piirkonna kirikuna on kirikuosaduse liige alates 1997. aastast ka Eesti Metodisti Kirik.
  • Kirikuosaduse algusinstrumendiks on 1973. aasta märtsis valminud Leuenbergi konkordia, mille 50. aastapäeva tähistatakse tuleval aastal. 
  • Leuenbergi konkordia on EELK ja Kurhessen-Waldecki Evangeelse Kiriku koostöölepingu aluseks.
  • EELK peapiiskop Jaan Kiivit juunior oli kirikuosaduse kaaspresident 1994-2001.
  • EKOE töös on 1994. aastast osalenud erineval moel üle 30 EELK liikme.
  • EKOE nõukogu asendusliige ja kontaktisik EELKs on märtsist 2022 õp Hedi Vilumaa 
  • Vt Eesti Kirikus T.-A. Põderi artiklisarja „Evangeelsete Kirikute Osadus Euroopas” (EK 19.-31.01.2007, 1. osa, 2. osa, 3. osa).

SAMAL TEEMAL