Menu Close

Õppetooli juhataja Thomas-Andreas Põder külalisprofessor Helsingi Ülikoolis

1. jaanuarist 29. juunini 2020 teeb prof. Thomas-Andreas Põder Helsingi Ülikooli oikumeenika professor Risto Saarineni kutsel külalisprofessorina uurimistööd Helsingi Ülikoolis. Põhiliselt on tema töö seotud ühisraamatuga “Sign, Method, and the Sacred: New directions in semiotic methodologies for the study of religion” (Märk, meetod ja püha: uued suunad religiooni uurimise semiootilistes metodoloogiates).


Koos Jason Cronbach Van Boomiga töötas Põder läinud sügisel välja raamatu kontseptsiooni ja projekti, mis läbis kirjastuse ja asjassepuutuva sarja väljaandjate hindamisprotsessi. Jaanuaris 2020 sõlmisid Van Boom ja Põder teose väljaandmiseks lepingu juhtiva rahvusvahelise teaduskirjastusega DeGruyter. Raamat ilmub sarjas “Semiotics of Religion” 2021. aastal. Kaasautorid on USA-st, Itaaliast, Inglismaalt, Iirimaalt, Saksamaalt, Rumeeniast, Hispaaniast, Bulgaariast, Eestist, Hiinast ja Jaapanist.

Lisaks uurimistööle õpib Põder lähemalt tundma teoloogia olukorda Soomes ning loob kontakte Soome kolleegidega. Näiteks 11. veebruaril pidas ta prof. Saarineni kutsel ettekande “Süstemaatilisest teoloogiast tänapäeva Eestis” Helsingi ja Lundi ülikooli ühisel oikumeenika ja dogmaatika doktoriseminaril.

SAMAL TEEMAL