Menu Close

KUTSE: Leuenbergi konkordia 50. aastapäeva tähistav suur akadeemiline konverents “Olles üheskoos kirik”. Oodatakse osalema nii ettekandega kui ilma! Konverentsi teadusnõukogu kaasjuhatab prof. dr. T.-A. Põder

NB! Usuteaduse Instituudi tudengitel on võimalus osalemishuvi korral taotelda toetust Euroopa Liidu üliõpilasrände meetmest. Lähem info selle kohta dekanaadist Margit Ubalehelt.

Tähistamaks Euroopa evangeelsete kirikute vahelise Leuenbergi konkordia 50. aastapäeva, korraldab Debreceni Reformeeritud Teoloogia Ülikool 9.-11. märtsini 2023 rahvusvahelise akadeemilise konverentsi “Olles üheskoos kirik. Leuenbergi konkordia 50. aastapäev – tagajärjed, tegelikkused, võimalikkused”.

Konverents on üks kõrgpunkte sündmuste reas, millega tähistatakse Evangeelsete Kirikute Osadusele Euroopas (EKOE) aluse pannud Leuenbergi konkordia juubelit.

Konverentsi tähelepanu keskmes on Leuenbergi konkordiaga alguse saanud ühise kirik olemise ja selle teostamise tähendus tänapäeval ning küsimus, kuidas seda kirikuosadust võiks ja peaks tulevikus kujundama.

Ettekande pidamiseks on oodatud taotlused (Call for Papers) kuni 22. septembrini 2022 järgmistes teemavaldkondades:

  • Kolmainsus ja kirik(uosadus)
  • Kirikuosaduse teostamine kirikute ühises elus
  • Kirikuosaduse oikumeeniline mõõde
  • Piiblihermeneutika ja kirikuosadus
  • Kirikuosadus eetiliste erinevuste ees
  • Kirikuosadus erinevate ühiskondlike kogemuste ja tegelikkuste tingimustes
  • Leuenbergi mudeli lepituspotentsiaalid kirikute ja ühiskondade elule

Vt kõige kohta lähemalt konverentsi kodulehelt siit.

Konverentsi korraldamises osaleb ja selle teadusnõukogu kaasjuhatab Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas poolt prof. dr. Thomas-Andreas Põder.

SAMAL TEEMAL