Menu Close

Los Angelese lähistel toimus 14. rahvusvaheline Lutheri uurimise kongress. UI süstemaatilise teoloogia õppetool oli hästi esindatud

14.-19. augustini 2022 toimus Los Angelese lähistel Thousend Oaks’is paiknevas California Luterlikus Ülikoolis 14. üleilmne Lutheri uurimise kongress umbes 150 osalejaga. Kongress leiab aset tavaliselt 5 aasta tagant – vahetult eelnenud olid kongressid Helsingis ja Wittenbergis. 14. kongressi presidendiks oli varasemalt korduvalt külalisprofessorina Usuteaduse Instituudis õpetanud professor dr Robert Kolb. Kongressi nn jätkukomitee juhiks oli professor dr Volker Leppin, kes alates sellest aastast töötab Yale’i ülikoolis (varem Tübingeni ülikoolis).

Kongressi üldteemaks oli “Word and World: Luther Across Borders” (Sõna ja maailm: Piiride ülene Luther).

Kongressi töö toimus plenaaristungitena, kus peeti igal hommikul 3 peaettekannet ja diskuteeriti nende üle (vt ettekannete teemasid siit).

Terve nädala vältel toimusid toimusid pärastlõunati paralleelselt 20 temaatilist seminari (vt teemasid ja lühitutvustusi siit). Iga kongressil osaleja oli kandideerinud osalema ühele temaatilistest seminaridest. Seminaridel osalejad olid juba enne kongressi saanud üksteise teadusartikli mahus tekste lugeda <ning kohapeal oli iga teksti arutamiseks reserveeritud ca 1,5 tundi.

Ühel päeval toimus paralleelselt kolm nn lühi-ettekannete/käimasolevate uurimisporjektide tutvustamise sessiooni. Ettekandeid oli seekord taotlustest valitud välja ühtekokku kaheksa. Iga jaoks oli aega 50 minutit ca. 25 minutit ja diskussiooniks 25 minutit.

Kongressi hommikud algasid hommikupalvustega.

UI süstemaatilise teoloogia õppetoolist osales professor Thomas-Andreas Põder kaasaja ühe tähelepanuväärivama Põhja-Ameerika luterliku teoloogi prof dr Paul HInlickey juhitud seminaril “Postmodernne trinitaarne teoloogia Lutheri traditsioonis”. Põderi esitatud tekst kandis pealkirja “Alexander von Oettingen’s neglegted trinitarian legacy today” (Alexander von Oettingeni arvestamata jäänud trinitaarne pärand tänapäeval). Põder pidas ettekande ka lühiettekannete sessioonil teemal “Theology of the cross” as a guiding concept in the 19th century theology. A critical reflection with constructive intention”.

Helsingi Ülikooli süstemaatilise teoloogia doktorand ja UI süstemaatilise teoloogia erakorraline lektor Karin Kallas-Põder osales professor Jennifer Hockenbery juhitud seminaril “Luther ja filosoofia: vabaduse mõiste”. Tema esitatud tekst oli seotud tema käimasoleva doktoritööga ja pealkirja “Luther’s understanding of freedom interpreted through the concept of perspectivity” (Lutheri arusaam vabadusest tõlgendatuna perspektiivsuse mõiste kaudu). Kallas-Põder pidas ettekande “Martin Luther’s “De servo arbitrio” in lived theology perspective” (Martin Lutheri “De servo arbitrio” elatud teoloogia perspektiivis).

Kõik neli ettekannet said tunnustavat tagasisidet ja viljakad diskussioonid on abiks uurimistöö jätkamisel.

Lisaks õnnestus kuus päeva väldanud kongressi ajal luua arvukalt kontakte teadlastega nii Euroopast kui just ka USA-st. Euroopast olid eriti tugevalt esindatud Taani, Soome ja Norra. Professor Põderi jaoks oli see esimene USA külastus ja seetõttu on ta iseäranis rõõmus kohtumise ja pikemate kõneluste üle mitmete sealsete kolleegidega.

Eestiga seotud olid kongressil veel mitmed teised inimesed: professor dr Robert Kolbi sai juba nimetatud – ta osales kongressil koos oma abikaasaga -, kuid veel osales kongerssil Kopenhaageni ülikooli dogmaatika kaasprofessor dr Christine Svinth-Værge Põder, kes oskab eesti keelt ja on Usuteadusliku Ajakirja kolleegiumi liige ja kes on kirjutanud mitu põnevat artiklit ajakirjale Kirik & Teoloogia, Tartu Ülikooli kauaaegne külalisprofessor dr. Andreas Pawlas, kes on mh uurinud 19. sajandi silmapaistvaima Eesti süstemaatilise teoloogi Alexander von Oettingeni eetilist pärandit ning oli kongressi seminaride raames esitanud artikli pealkirja “On the Lutheran tradition in Estonia” (Luterlikust traditsioonist Eestis) (vt artiklit siit). Samuti osales kongressil Kopenhaageni ülikooli eetika ja religioonifilosoofia professor Carsten Pallesen, kes on kirjutanud kaks olulist artiklit ajakirjale Kirik & Teoloogia.

Järgmine Lutheri-uurimise kongress toimub aastal 2026 Taanis, Arhusis.

Christine Svinth-Værge Põder, Karin Kallas-Põder, perekond Kolb, Andreas Pawlas, Thomas-Andreas Põder

Christine Svinth-Værge Põder, Karin Kallas-Põder, Andrea Vestrucci, Robert Kolb, Carsten Pallesen, Thomas-Andreas Põder, Andreas Pawlas

SAMAL TEEMAL