Menu Close

Rektori tervitus juuli 2014

EELK UI rektor Ove Sander

Head Usuteaduse Instituudi sõbrad, õed ja vennad Kristuses

Juunist on linnutiivul saanud juuli ning juulist pea saamas august. UI jaoks tähendas heinakuu eelkõige puhkamise ja hingetõmbamise aega. Nii oleme kooliperena olnud sel kuul nn kollektiivpuhkusel ning loodan, et oleme võinud kasvõi pisutki puhata läinud õppeaasta väga intensiivsest tegevusest ning jõudu koguda juba mõne nädala pärast algavateks sisseastumiskatseteks. Kõige tähtsam, et meil oleks rõõmu ja väge uueks õppeaastaks.

Kuigi meie põhitegevuses oli sel kuul „käik välja võetud”, toimis UI oma igapäevastes ja õppetööd toetavates tegevustes edasi. UI hostel jätkas „täiskäigul”, seda enam, et kuu algul toimus suurpidu, mis täitis meiegi maja kaugete külalistega. On väga tänuväärne, et UI enda majandustegevus on järk-järgult laienenud, et toetada meie põhiülesannet, milleks on inimeste ettevalmistuse Jumala riigi tööle.

Oleme valmis saanud UI 2015 aasta eelarve esialgse eelnõu. Seegi töö on olnud oluline, kuna 1. augustiks esitavad kõik EELK allasutused konsistooriumile keskse finantseerimise taotluse. Pidades silmas vaimulike ettevalmistuse ja teoloogilise hariduse andmise suurt ja kasvavat tähendust EELK-le, usun, et meie taotlus ka rahuldatakse.

Vaatamata puhkuseajale oleme jätkanud aktiivselt õppimisvõimaluste tutvustamist. Oleme selleks kasutanud nii isiklikke kontakte, kui võimalusi, mida erinevad suvised kiriklikud kokkusaamised on pakkunud. Suur tänu siinkohal Meelis Süllale ja Kirikuelu saatele, mis pühendas äsja täispika saate UI õppimisvõimalustele.

Ent siiski kõige olulisem on palve Issandale, et Tema ise kutsuks, saadaks ja aitaks meil valmistada ustavaid mehi ja naisi, kes soovivad oma osa anda evangeeliumi teenistusele. Tõsi, meilgi on suur ja asendamatu roll, ent saame seda täita alles siis, kui Issand meid õnnistab. Nõnda on meie esmaülesandeks paluda kogu EELK-le ja UI tegevusele Jumala armu, Teda kiita ja tänada kõikide imede eest, mida oleme siiani kogenud.

Jätkus ka ettevalmistustöö EAÕK Püha Platoni seminari liitumiseks UI-ga või täpsemalt: õigeusu õppetooli moodustamiseks UI juurde. Praegune asjade seis on see, et Haridus- ja teadusministeerium on juba kinnitanud õppetooli loomisest tulenevad muudatused UI õppekavas. Valminud on Püha Platoni Seminari ja UI vahel sõlmitava lepingu eelnõu, mis võiks Jumala abiga allkirjastamise küpseks saada septembri teises pooles.

Aga aitab töödest. Andku Issand meile eelkõige kosutavaid puhkehetki ja seda sügavat äratundmist, et Tema on see, kes kõik teeb ja korda saadab. Meie oleme parimal juhul vaid kaasateenijad ja Tema suurte tegude tunnistajad.

Õnnistusrikast hingamist

 

Ove Sander
Rektor

SAMAL TEEMAL