Menu Close

In memoriam Kaja Tassa

Kaja pilt 2

„Olen võidelnud head võitlemist, lõpetanud elujooksu, säilitanud usu. Nüüd on mulle valmis pandud õiguse pärg, mille Issand, õiglane kohtunik, oma päeval mulle annab, aga mitte üksnes mulle, vaid kõikidele, kes igatsevad Tema ilmumist.”/ 2 Tm 4:7-8.

Selle sõnaga on hea meenutada kallist sõpra ja ustavat Jumala riigi kaastöölist Kaja Tassat, kellele avanesid isakodu väravad läinud kuu kuumal ja kirkal 19. päeval. Nii nagu iga ristiinimese elus, oli Kajal oma rist ja võitlemised. Ometi olid need võitlemised eriti rasked Tema kiirestikulgenud raske haiguse viimastel päevadel. Seal kus nii mõnigi võib hakata kahtlema Jumala armus ja juhtimises, jäi Ta ustavaks oma viimase maise hetkeni. Piibel väiksel haiglalauakesel ja palvesõnad huulil – Ta säilitas usu. Sellesama usu, milles on Kristus, õiguse pärg ja igavene elu.

Kaja elu võiks tõepoolest näha elujooksuna – Ta elas intensiivselt ja tempokalt, samas oli Tal aga aega ja armastust paljude jaoks. Selles tunnistas kirikutäis rahvast, kes Teda Nõmme Rahusse viimsele teekonnale olid tulnud saatma.

Olles hariduselt jurist, töötas Ta mitmetel õigusharidust nõudvatel ametikohtadel. Tema viimaseks tööpaigaks jäi Tallinna linnavalitus. Oma teoloogilised teadmised sai Ta Usuteaduse Iinstituudi üldteoloogia kursustelt, mis kindlasti tulid kasuks Tema teenimisele kirikus.

Nõmme Rahu koguduses töötas Ta pea kümme aastat juhatuse esimehena, veelgi pikemalt pühapäevakooli õpetajana. Kaja arusaam kirikust oli kaugelt avaram kui vaid kogudus – sellest annavad tunnistust Tema kaasateenimine Tallinna praostkonna sinodisaadikuna ning EELK juhatuse esimeeste konverentsi toimkonnas. See, et meie kiriku juhatused teevad head koostööd, mis väljendub iga-aastastes juhatuste esimeeste suurkogunemistes, selles on olnud Kajal otsustav osa. Kaja andis oma panuse ka UI pastoraalseminaris juhatuse praktilist tegevust.

Siiski ei meenuta me Kajat ainult kiriku ustava töötegijana, vaid samuti hea teekaaslase ja armsa sõbrana. Hoida sõpru ning nendega koos olla nii tööl kui teel, see oli Kajale väga tähtis. Oma erilise armastuse pühendas Ta oma tütrele Kellyle, vanematele, õele-vennale ning oma suurele sugulaste ringile. Seda kõike saatis Tema südamlik palve ja lootus, et Temagi tunnistus võiks sillutada nii mõnelegi teed kiriku ja Jumala riigi aarete juurde. Et õigusepärja Kristuses saaksid võimalikult paljud.

Usaldasime Kaja Jumala hoolele Nõmme Rahu kirikus 25. juulil ning Tema põrm leiab puhkepaiga Karjaküla kalmistul.

Südamlikus tänus ning kindlas lootuses kohtumisele igavesel hommikul.
EELK Nõmme Rahu koguduse ja Usuteaduse Instituudi nimel Ove Sander

 

SAMAL TEEMAL