Menu Close

Projekt “Usundiõpetuse õppekava – paberilt ellu”

PROJEKT “USUNDIÕPETUSE ÕPPEKAVA – PABERILT ELLU” (1.1.0706.11-0210)
15.09.2011-15.02.2013
Projekti eesmärk oli luua täienduskoolituse kaudu eeldused usundiõpetuse õpetajate ainealaste pädevuste arendamiseks ning seeläbi ka põhikooli ja gümnaasiumi riikliku õppekava kasutuselevõtmiseks. Projekt viidi ellu EELK Usuteaduse Instituudi ja Tartu Ülikooli usuteaduskonna koostöös. Projekti käigus viidi läbi täiendusõppe programm õpetajatele. Koolitus toimus kahes rühmas, Tartus ja Tallinnas. Koolituse maht oli 80 tundi, mis sisaldas auditoorset tööd loengute, seminaride ja rühmatöö vormis; iseseisvat tööd kirjandusega ning õppematerjalide koostamist ning õppekäike erinevate religioonide pühapaikadesse.
Info:
Kerstin Kask
e-post: kerstin.kask@eelk.ee

SAMAL TEEMAL