Menu Close

IRENE projekt lõpusirgel

Instituudil oli suurepärane võimalus osaleda rahvusvahelises Erasmus+ projektis, kuhu olid kaasatud partnerid Kreekast, Itaaliast, Soomest, Rumeeniast ja Bulgaariast. Vastastikku jagati kogemusi religioonipedagoogika üle erinevates taustsüsteemides nii kirikus kui koolis. Oluline osa oli ka riikide erineval kultuurilisel ning religioossel taustal, mis andis võimaluse kogeda projektis osalenutel mh seda, kuidas anda religioosseid teadmisi edasi riigis, kus kirik on kesksel kohal või riigis, kus kirik on marginaliseeritud. Nii nt võib Veneetsiat pidada esimeseks tõeliselt multikultuurseks linnaks, kus aga siiski on katoliiklik enamus või kogeda Bulgaaria ajalugu suurriigina tänases Euroopalikus ühiskonnas.

Projkti tulemusena on kõigil võimalik osa saada videoloengutest ja powerpoint materjalidest, mis on leitavad projekti kodulehelt

SAMAL TEEMAL