Menu Close

Vajaduspõhine eritoetus

Majanduslikult keerulisse seisu sattunud üliõpilastel, kellel on kehtiv vajaduspõhise õppetoetuse negatiivne otsus vastaval semestril, võimalik taotleda vajaduspõhis eritoetust.

Riik eraldab EELK Usuteaduse Instituudile vajaduspõhise eritoetuse maksmiseks finantsvahendeid 2018. aastaks mahus, mis lubab määrata ühele üliõpilasele vajaduspõhise eritoetuse kevadsemestril ja sügissemestril.

Vajaduspõhist eritoetust makstakse kord kuus 135 eurot kuni 5 kuud (kevadel veebruar-juuni, sügisel september-jaanuar).

Toetuse taotlusi võtab vastu ja toetust maksab EELK Usuteaduse Instituut. Taotlusi saab esitada kevadsemestril 15. veebruarini, sügissemestril 15. septembrini.

Vajaduspõhise eritoetuse taotlemise üheks tingimusteks on:

  • üliõpilase pere sissetulek jääb alla 430 euro/pereliikme kohta 3 viimasel kuul.

Täpsemad taolemise tingimused ja korra leiate EELK Usuteaduse Instituudi vajaduspõhise eritoetuse taotlemise, määramise ja maksmise tingimustest ja korrast ning taotlusvormi Lisast 1:

Vajadusphise eritoetuse maksmise tingimused ja kord EELK UI-s 1-02-2015
Lisa 1 Vajadusphise eritoetuse taotluse blankett

Juhendi kuidas Maksu- ja Tolliametist tõendit tellida leiate siit koduelhelt:

https://www.emta.ee/et/eraklient/maksukorraldus-maksususteem/toendite-taotlemine/maksuandmete-toend-koolidele-esitamiseks

Lisainfot õppetoetuste kohta leiate Haridu- ja Teadusministeeriumi kodulehel siin: https://www.hm.ee/et/tegevused/korgharidus/oppetoetus

Lisainfo:

Mariann Münter

Rektoraadi kantselei

Telefon 611 7401

E-post: ui@eelk.ee