Menu Close

Vajaduspõhine eritoetus

Majanduslikult keerulisse seisu sattunud üliõpilastel, kelle on:

  • vajaduspõhise õppetoetuse taotluse sai negatiivse otsuse, kuna 2022. a üliõpilase pere sissetulek ületas 762,50 eurot/pereliikme kohta,
  • samas üliõpilase pere sissetulek 3 taotlemiseelsel kuul aga jäi alla 762,50 euro/pereliikme kohta,

on võimalik taotleda vajaduspõhis eritoetust.

 

Riik eraldab EELK Usuteaduse Instituudile vajaduspõhise eritoetuse maksmiseks finantsvahendeid 2023. aastaks mahus, mis lubab määrata ühele üliõpilasele vajaduspõhise eritoetuse kevadsemestril ja sügissemestril.

Vajaduspõhist eritoetust makstakse kord kuus 135 eurot kuni 5 kuu jooksul (sügisel september-jaanuar, kevadel veebruar-juuni).

Toetuse taotlusi võtab vastu ja toetust maksab EELK Usuteaduse Instituut. Taotlusi saab esitada sügissemestril 15. septembrini, kevadsemestril 15. veebruarini. 

 

Täpsemad taotlemise tingimused ja korra leiate EELK Usuteaduse Instituudi vajaduspõhise eritoetuse taotlemise, määramise ja maksmise tingimustest ja korrast ning taotlusvormi Lisast 1:

Vajaduspõhise eritoetuse maksmise tingimused ja kord EELK UI-s 1-02-2015
Lisa 1 Vajaduspõhise eritoetuse taotluse blankett

Juhendi kuidas Maksu- ja Tolliametist tõendit tellida leiate siit kodulehelt:

https://www.emta.ee/eraklient/e-teenused-maksutarkus/registrid-paringud/toendite-taotlemine#maksuandmete-toend

 

Lisainfot õppetoetuste kohta leiate Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehel siin: https://www.hm.ee/korgharidus-ja-teadus/korgharidus/oppetoetused#vajaduspohine-eritoe

 

Lisainfo:

Mariann Münter

Rektoraadi kantselei

Telefon 611 7401

E-post: ui@eelk.ee