Menu Close

EELK UI-s 18 lõpetajat

Ui avaaktus 2013

Instituudi selle kevadine lõpetajate rohkus annab tunnistust õpingutel üles näidatud püsivusest ja sihikindlusest. Kaheksateist rõõmsat diplomi/tunnistuse saajat ja nende pereliikmed ning sõbrad kogunesid Püha Vaimu kirikusse ja instituudi suurde auditooriumisse ühisele tänu- ja rõõmupeole.

Sellest said osa kõik kokku tulnud. Tõendust leidis tõsiasi, et nagu töö, nõnda ka lõikus.
Jumalateenistusel jutlustas EELK UI TTA juhataja Siimon Haamer (jutlusega saab tutvuda siin: Jutlus EELK Usuteaduse Instituudi õppeaasta lõpujumalateenistusel Tallinna Püha Vaimu kirikus 19.06.2015) ja aktuse kõne pidas dekaan Randar Tasmuth (kõnega saab tutvuda siin: Aktuse kõne. EELK Usuteaduse Instituut. 19.06.2015). Head muusikat jagus kirikusse ja aktusele ning tervitusi toodi mitmetelt kaastöölistelt ja partneritelt.

Viis cum laude lõpetajat said kutse vabariigi presidendi vastuvõtule. See kõik kõneleb heast võimalusest uutele õppida soovijatele jätkata oma hariduseteed EELK Usuteaduse Instituudis. Teid ootavad õppejõud ja üliõpilased, uued sõbrad ja teekaaslased, avastused ja leiud. Rõõmsa kohtumiseni.

 

 

SAMAL TEEMAL