Menu Close

Rektori tervitus suvi 2015

EELK UI rektor Ove Sander

Tänus ja lootuses edasi

Jumala arm on kandnud meid kaunisse suveaega. Soovin ja palun, et see aeg võiks olla meile – olgu siis kas või üürikeseks – hingetõmbamise ja enesekogumise ajaks. Ning kus mujal leiame hingamist ning suudame oma harali ja rutaka elu taas kokku koguda, kui Jumalas. Seepärast soovin eelkõige Jumala lähedust ning Tema õnnistavat puudutust suvepäevadesse.

Võime, õieti peame tõsises tänumeeles Issandale sellekevadisele lõikusele tagasi vaatama. Ei saa pidada iseenesest mõistevavaks, et võisime tänavu ulatada lõpudiplomi 18. üliõpilasele UI erinevatel õppekavadelt. Kusjuures 5 cum laudet – pidades silmas meie kõrget akadeemilist nõudlikkust ning võrdlemisi ranget hindamissüsteemi – siin on põhjus veel eriliseks tänuks.

Siiski ei räägi me ainult akadeemilisest edust, vaid ka ning eelkõige üliõpilaste vaimsest edust ja edenemisest. UI on paigaks, kus rõhutatakse nii ühte kui teist – intellektuaalset ja praktilist-oskuslikku arengut ning vaimulikku ja Jumala osaduses edasi liikumist. Võime öelda ka, et nende mõlemate lahutamatust – järelemõtlemine toob usule sisu ning usk motiveerib samaaegselt akadeemilistele pingutustele.

Tõepoolest, kõige selle juures on olnud tublid nii õppijad kui õpetajad ning kõik, kes on oma panuse andnud väga erinevatel viisidel kirikliku hariduse edendamisele. Tänu Teile kõigile. Ja siiski kuulub meie suurim tänu Jumalale. Tema on andnud. Tema on õnnistanud. Õnnistagu Jumal meie lõpetajate edaspidist teed ja teenimist, et see, mis on omandatud ja kogetud, saaks veel edaspidistki lihvi ja täiendamist. Ning mis samuti oluline, et õpitu leiaks rakendamist Issanda kirikus.

Head sõbrad, meil on põhjus vaadata samasuguses tänus ja lootuses edasi. Ühelt poolt jätkab UI oma tavapärase teenimisega uuel õppeaastal. Teisalt on aga lisanumas ja juba lisandunud uusi ja olulisi komponente meie kõrgkooli ellu. Neist tähtsamad on õigeusu õppetool ja hingehoiu-diakoonia õppekava rakendumine magistritasandil.

Ma ei varja oma tänu Jumalale ja meie ortodoksi vendadele-õdedele, et meil täna on UIs õigeusu õppetool, mis võimaldab nüüdsest Eesti Apostliku Õigeusu Kiriku vaimulikele omandada Eestis kõrgemat ja riigi poolt tunnustatud haridust. Loomulikult on see suur õnnistus ka meile – saame osa Idakiriku rikkalikust pärandist, rääkimata oikumeenlilisest ja osaduslikust lisaväärtusest, mida õigeusu õed ja vennad meie majja on toonud.

Samuti täname Jumalat, et meile on sügisest võimalus õppida süvendatult hingehoidu ja diakooniat magistri tasandil. See on tänuväärne võimalus nendele õppijatele, kes on hingehoiu diplomi omandanud UI Tartu Teoloogia Akadeemia osakonnas, et minna edasi oma haridusteega. Ent vaatame kaugemale – usun siiralt, et ühel päeval on hingehoidjad ja kaplanid tööl meie raviasutustes ning just sellest usust ja palvest kantuna arendame hingehoiu ja diakoonia süvaõpinguid UIs.

On, mille eest tänada. On, mille nimel pingutada ja vaeva näha. On, mille pärast loota ja mille eest palvetada. Tänan kõiki senise koostöö ja osaduse eest. Ütlen südamest teretulemast õppima UIsse kõigile, kel see soov südames. Kutsun õppima meie väga erinevatele ja sisukatele õppekavadele. Samas õppekavadele, mida seob üheks Jeesus Kristus, Tema arm ja Tema teenimine. Kristuses on meie tarkus, inspiratsioon ja pühendumine.

Õnnistatud ja hoitud suve. Kohtumiseni uuel õppeaastal 2015/2016.

Ove Sander
Rektor

 

 

Eelnevad rektori tervitused:

Rektori tervitus mai 2015

Rektori tervitus aprill 2015

Rektori tervitus märts 2015

Rektori tervitus jaanuar-veebruar 2015

Rektori tervitus detsember 2014

Rektori tervitus oktoober ja november 2014 

Rektori tervitus september 2014 

Rektori tervitus august 2014 

Rektori tervitus juuli 2014

Rektori tervitus juuni 2014 

Rektori tervitus mai 2014

Rektori tervitus aprill 2014

Rektori tervitus märts 2014

Rektori tervitus veebruar 2014

Rektori tervitus jaanuar 2014

Rektori tervitus detsember 2013

Rektori tervitus november 2013

Rektori tervitus oktoober 2013

Rektori tervitus september 2013

SAMAL TEEMAL