Menu Close

UI vilistlase doktoritöö hinnati Tallinna Ülikooli poolt auhinna vääriliseks

EELK Usuteaduse Instituudi vilistlase Ergo Naabi doktoritöö on tunnistatud Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste valdkonnas esimese koha vääriliseks.

Ergo Naab keskendus instituudi magistriõppes piibliteadustele ning kirjutas magistritöö Uue Testamendi õppetooli juures. Peale seda on ta töötanud kaasa Eesti Teadusfondi poolt finantseeritud uurimisgrandis valmistades samal ajal doktoritööd. Tallinna Ülikooli poolt auhinnatud uurimus Ülendamismotiiv ja eshatoloogia presentne aspekt Corpus Paulinum’is: religioonilooline ja kultuuriteoreetiline käsitlus valmis professorite Jaan Lahe ning Randar Tasmuthi juhendamisel.

Ergo Naab töötab Eesti Piibliseltsis, on teadur Tartu Ülikoolis ja toimib EELK UI-s Uue Testamendi ainete õpetajana ning juhendajana Uue Testamendi foorumis.

Soovime auhinna võitjale Jumala õnnistust kõikides töödes, mida ülendatud Issand teha annab.

Randar Tasmuth

 

SAMAL TEEMAL