Menu Close

Algasid UI ja EAÕK-i Püha Platoni Seminari esindajate ühised töökoosolekud

UI ja EAÕK PS

Vastavalt 8. jaanuaril sõlmitud koostöö memorandumile UI ja Püha Platoni Seminari vahel, alustas tööd UI ja Püha Platoni Seminari ühine töörühm, et teha ettevalmistusi õigeusu õppetooli avamiseks UI juures sügisest 2014.

Töörühma esimene koosolek toimus UI-s 7. veebruaril, millest võtsid osa Püha Platoni Seminari esindajatena Tallinna ja kogu Eesti metropoliit Stefanus, arhimandriit Grigorios Papathomas, arhimandriit Makarios Griniezakis, preester Justinus Kiviloo ja metropoliidi assistent Marje Kuusmik. UI-d esindasid rektor Ove Sander ja UI TTA juhataja Siimon Haamer.

Rektor Sander koos kolleegi Siimon Haameriga tutvustasin partneritele õigeusu õppetooli avamise administratiivset ja juriidilist külge. Samuti anti ülevaade UI õppekavade ülesehitusest, sisust ja toimisprintsiipidest. Lepiti kokku kogu temaatika menetlemise ajakava, mille kohaselt ettevalmistused Püha Platoni Seminari liitumiseks UI-ga, väljendudes õigeusu õppetooli rajamises UI juurde, peaksid lõpule jõudma 15. juuniks. Järgmine töökohtumine toimub märtsis.

Vastavalt UI ja Püha Platoni seminari vahel sõlmitud koostöö memorandumile „moodustatakse EAÕK Püha Platoni Seminari poolsel alusel EELK Usuteaduse Instituudi juures õigeusu õppetool 2014. aasta sügiseks. Õppetooli poolt pakutav õigeusu teoloogia moodul EELK Usuteaduse Instituudi usuteaduse rakenduskõrgharidusõppe õppekavas koostatakse Eesti Apostliku-Õigeusu Kiriku poolt vastavuses Eesti Vabariigi kõrgharidusstandardi nõuetega. Õigeusu teoloogia moodul vastab Eesti Apostliku-Õigeusu Kiriku poolsete üliõpilaste koolitusvajadusele konfessionaalsete ainete õpetamise osas ja selle täitmine tagatakse Eesti Apostliku-Õigeusu Kiriku poolt. Ülejäänud õppekava ainete õpetamise eest vastutab EELK Usuteaduse Instituut.” (Väljavõte memorandumist)

EELK UI

 

SAMAL TEEMAL