Menu Close

Sisseastumine Usuteaduskonda sügis 2018

kkli vastuvott2017

TULE OMANDA KÕRGHARIDUS USUTEADUSES

* Usuteaduse rakenduskõrharidusõppes, kus on võimalik spetsialiseeruda, kas

     – luterlikule teoloogiale,

                      – hingehoiule,

                      – õigeusu teoloogiale.

Eeldus: keskharidus, õppetöö maht: 180 ainepunkti, õppekestus: 3 aastat, saavutatud kvalifikatsioon: kõrgharidus usuteaduses.

* Usuteaduse magistriõppes, kus on võimalik spetsialiseeruda, kas

                      – süvendatult usuteadusele,

                      – diakooniale ja hingehoiule;

Eeldus: kõrgharidus usuteaduses, õppetöö maht: 120 ainepunkti, õppekestus: 2 aastat, saavutatud kvalifikatsioon: usuteaduse magister.

* Kristliku kultuuriloo magistriõppes

Eeldus: kõrgharidus, õppetöö maht: 120 ainepunkti, õppekestus: 2 aastat, saavutatud kvalifikatsioon: usuteaduse magister kristliku kultuuriloo alal.

Sisseastumisdokumentide vastuvõtt 6. – 19. augustini 2018 Tallinnas (Pühavaimu 6) ja Tartus (Ujula 1a).

Sisseastumiseksamid usuteadus – 21. augustil 2018, kristlik kultuurilugu – 22. augustil 2018 Tallinnas (Pühavaimu 6).

 

 

SAMAL TEEMAL