Menu Close

Rochesteri vaimulikud külastasid Usuteaduse Instituuti

Rochesteri kylalised

24. – 28. jaanuarini viibisid Eestis EELK Rochesteri sõpruspiiskopkonna esindajad – arhidiakon Paul Wright ning preestrid – Alan Smith, Paul Keown, David Green ja Martin Booth.

Neljapäeval, 23. jaanuaril kohtusid külalised UI töötajatega ning tutvusid meie majaga.

Külalistele pakkus erilist huvi EELK vaimulike ettevalmistusega seonduv. Nad hindasi kõrgelt meie vaimulike nii akadeemilist kui praktilist ettevalmistust ordinatsiooniks.

Kohtumisel osalenud UI esindajad kuulasid suure huviga, kuidas valitakse anglikaani kirikus kandidaadid, keda suunatakse vaimulikuks ettevalmitavale õppele. Samuti pakkus huvi anglikaani kiriku täiendusõppe korraldamise ning vaimulike kohale määramisega seonduv.

Rochesteri piiskopkonna koolitajatel on olnud läbi aastate tihedaid kontakte UI-ga. Piiskopkonna ordinatsioonikoolituse kauaaegne juhataja Gordon Oliver on olnud sage külaline UI-s. Kontaktid on jätkunud praeguse koolitusala juhataja Gerhard Trevoriga. Dekaan Randar Tasmuth pidas läinud sügisel ettekande anglikaani preestritele nende igaaastasel uurimiskonverentsil. Ka sel sügisel peaksid UI-esindajad osalema nimetatud konverentsil ja Rochesteri piiskopkonna preestrite täienduskoolitusel Aylesfordi kloostrikeskuses. Samuti 5. oktoobril toimuval Eesti sõprussideme (Estonian LINK) jumalateenistusel.

SAMAL TEEMAL