Menu Close

Rektor Ove Sander pidas avaliku loengu Göteborgi Ülikoolis

Loengu teemaks oli “Theology behind and after the Iron Curtain: Theological education in Estonia during Soviet regime and today”?

Loengule järgnes aktiivne arutelu nii Eesti erinevate teoloogiliste rõhuasetuste kui teoloogilise hariduse mudelite üle. Rektor Sander kutsus professor Martin Berntsoni vastukülaskäigule UI-sse. Kohalviibinud õppejõud ja üliõpilased väljendasid soovi suhtlemise jätkamiseks ja süvendamiseks Göteborgi Ülikooli ja UI vahel.

SAMAL TEEMAL