Menu Close

Rahvusvaheline koolitus “Rahusõnumi toojad”

9.novembril 2019 toimus EELK Usuteaduse Instituudis Luterliku Maailmaliidu ja EELK UI osalusel läbiviidud rahvusvaheline koolitus “Rahusõnumi toojad”, mis oli suunatud LML liikmeskirikute noortele vanuses 18-30.

Tallinnas toimunud koolitus on LMLi korraldatutest teine omataoline ja põhineb 2018.a välja antud samanimelisel käsiraamatul: https://www.lutheranworld.org/content/resource-peace-messengers-training-manuals,

mille keskmes on konLML noortekoolitus2fliktilahendus ja lepitus.

Tallinnas toimunud koolitusest võttis osa 18 noort LML liikmeskirikutest, EELKst osales Tallinna Kaarli koguduse diakon Kevin Kirs. Koolituse peakorraldajateks olid õp dr Sivin Kit Luterlikust Kirikust Malaisias, kes hetkel töötab Genfis Luterlikus Maailmaliidus avaliku teoloogia ja religioonidevaheliste suhete programmijuhina, ning Luterliku Maailmaliidu noorteprogrammi juht Pranita Biswasi Jeypore Evangeelsest Luterlikust Kirikust Indias. Koolituse koordinaatoriks EELK Usuteaduse Instituudi poolt oli õp Anne Burghardt. Koolituse läbiviimisel oli abiks ka Triin Salmu EELK Laste- ja Noorsootöö Ühendusest. Noortega kohtusid ka Vootele Hansen Inimõiguste Instituudist ja Irina Pärt Tartu Ülikoolist, kes on ühtlais tegev Püha Johannese koolis TaLML nootekoolitus5
llinnas.

Koolitus algas ühise armulauaga jumalateenistusega, millel jäi kõlama mõte, et igasuguse inimestevahelise lepituse aluseks on kristliku arusaama järgi lepitus Jumala ja inimese vahel. Paraku on sageli just nendega, kes seisavad sulle kõige lähemal ja kuuluvad samasse kirikusse või samasse uskkonda, kõige raskem lepitust otsida ja leida. Või teisiti öeldult: seal teevad konfliktid iseäranis valusalt haiget. Seetõttu tasub konfliktide lahendamisel alati alustada iseendast kitsamas ja laiemas mõttes. Koolitusel arutleti selle üle, kuidas mõista rahu, milline on nn negatiivse ja positiivse rahu kontseptsioon, kuidas tekivad konfliktid, kas konflikt on tingimata halb või võib olla ka edasiviiv; milline on usu roll konfliktide lahendamisel, aga ka tekkimisel, jne.

EELK Usuteaduse Instituuti toetas koolituse läbiviimisse panustamisel Evangeelne Luterlik Kirik Põhja-Saksamaal.

SAMAL TEEMAL