Menu Close

Püha Platoni Seminar külas UI-s

Pha Platoni seminari klastus

UI-s algas juunikuu kõrgetasemelise kohtumisega EAÕK Püha Platoni Seminari esindajatega, et jätkata ettevalmistustega õigeusu õppetooli täiemahuliseks käivitamiseks UI juures.

Teiste seas oli suur rõõm tervitada arhimandriit Makarios Griniezakist, tulevast Hristopoleose piiskopi ja Konstantinoopoli peapiiskopkonna abipiiskoppi, kes on lubanud anda oma panuse õigeusu õppetooli väljaarendamisele. UI soovib piiskopile rohket Jumala õnnistust ja jäävat vilja Maarjamaal.

EELK UI

 

 

SAMAL TEEMAL