Menu Close

Täienduskoolituskursus “Oreli ehitus ja hooldus”

Orelihooldus

Kirikumuusikute ja organistide täiendkoolituskursus
Oreli ehitus ja hooldus.
11. jaan. 2017  ja 8. veeb. 2017
EELK Usuteaduse Instituut (Pühavaimu 6, Tallinn)

Eesmärk ja sisu: kursuse eesmärgiks on õppida tundma üldist oreliehitust, orelitel esinevaid vigu ja lihtsamaid hooldusvõtteid, samuti orelitööde tellimist. Kursuse lõpetanu oskab määrata oreli tüüpi, hinnata oreli seisukorda, kõrvaldada lihtsamad vead, häälestada keelvilesid ning tellida vajalikke hooldustöid.

Sihtgrupp: organistid, kirikumuusikud

Kursuse maht: 14 tundi

Kursuse kestus: 3 õppepäeva:

11. jaan. 2017 kell 10.00 – 13.30 (UI, Tallinn)
8. veeb. 2017 kell 10.00 – 13.30 (UI, Tallinn)
Märtsikuu alguses orelitega tutvumispäev

Läbiviimise koht: EELK Usuteaduse Instituut (Pühavaimu 6, Tallinn)

Õppejõud: Olev Kents, OÜ Olev Kentsi Orelitöökoda

Koolituse korraldaja: EELK Usuteaduse Instituudi kirikumuusika osakond

Kursuse tasu: 45 €

Info ja registreerimine: e-posti aadressil ui.kirikumuusika@eelk.ee
tel 51 46 341 Kersti Petermann
tel 50 20 950 Kristel Aer

 

SAMAL TEEMAL