Menu Close

Luterliku Maailmaliidu president UI-s

lml president UI-s

20. jaanuaril külastas UI-d Luterliku Maailmaliidu president pastor Martin Junge. Teda saatsid külaskäigul Luterlikus Maailmaliidus töötav õpetaja Anne Burghardt ja Arho Turhu EELK Konsistooriumist.

Kohtumisel anti külalisele ülevaade UI tegevusest ja rollist EELK hariduselus.

Kõrget Luterliku Maailmaliidu külalist huvitas eriti UI ja Eesti Apostliku-Õigeusu Kiriku Püha Platoni seminari vahelised suhted ja koostöö perspektiivid.

Rektor Sander, kõneldes UI kaugemadest visioonidest, nimetas ka UI soovi avada inglise keelne teoloogia õpe. „See võiks teenida meie luterlastest lähinaabrite teoloogilise koolituse vajadusi,” täpsustas ta.

Kohtumise lõppedes koguneti UI kabelisse ning pastor Martin Junge andis üle kingituse UI-le – raamatud ning väga omapärased ristid, mille valmistamiseks oli kasutatud tühje padrunikesti. „Padrunitest, mis toovad surma, võivad saada ristid, mis ei ole surma, vaid elu ja lepituse märgiks,” ütles pastor Junge. Rektor Ove Sander tänas Luterlikku Maailmaliitu senise koostöö eest, pidades eriti silmas stipendiume, ja soovis õnnistatud koostöö jätku.

SAMAL TEEMAL