Menu Close

Luterlik teoloogia ja teadusteooria

EELK Usuteaduse Instituudis toimus 11. oktoobril 2019 Baseli professori doktor Sven Grosse avalik loeng Luterlik teoloogia ja teadusteooria. Kohal olnud üliõpilased, kolleegid ja külalised said nautida meid kõiki õpetanud, kasvatanud ja vaimustanud akadeemilist päeva.

Kui teoloogia on teadus, siis seisab luterlik teoloogia koostoimes teiste teadustega. Seejuures ei seisne kristliku teoloogia teaduseks olemine sellest, kas ja kuidas igas konkreetses keskkonnas teised teadusharud teoloogiat teaduseks tunnistavad. Teoloogilisel mõtlemisel on enesekorralduse jaoks nii eneseteadvus kui ka enesetunnetus.

Neid esmamõtteid, aga ka paljusid teisi küsimusi arutas Usuteaduse Instituudi üliõpilaspere 11. oktoobril 2019 külas käinud Baseli professori doktor Sven Grosse loengul ja sellele järgnenud elaval arutelul.

Prof Grosse loeng2Teadus kuulub kindlasti kristliku usu juurde, kusjuures selle tõdemuse aluseks on piibellik tarkuse mõiste. Jumala tarkuse tunnustamine ja ära tundmine. usk Jeesusesse Kristusesse on seega usk jumalikku tarkusesse. Inimese osasaamine tarkusest ei toetu enda võimekusele, vaid kellegi teise usaldamisele. Siin on tegemist Jumala usaldamisega. Jumal on enda tarkust meile usaldanud.

 

Tarkuse, teaduse ja tunnetuse teemadel arutledes annavad erinevad keeled selleks erinevaid võimalusi, avavad mingi suuna või ka suunavad mõtted mingisse suunda. Külalisprofessor näitlikustas kohe oma ettekannet eestikeelse sõna ’usuteadus’ poolt avatavate võimalustega. Saksa keeles on ’Glaubenswissenschaft’ täiesti arusaadav, inglise keeles selles suunas mõtlemine on tugevasti raskendatud. Saksa keeles saab sõna ’Geisteswissenschaft’ ka eesti keeles vaimuteadus(t)ena mõista, inglise keeles kasutatav ’humanities’ suunab aga tunnetuse teistele radadele.

Pean oluliseks tõdemust, millele akadeemilise pidupäeva jooksul jõudsime, et meie töö on teoloogia eneseteadvust kultiveerida, end selles suunas harida ja et teoloogial väärika teadusena ei ole õige tänases maailmas end mingisuguse enese-sekulariseerimisega siduda.

Minu tänu kuulub külalisele prof dr Sven Grossele, loengut ja arutlust tõlkinud prof dr Thomas-Andreas Põderile ja kõikidele instituudi töötajatele, kes ürituse läbiviimisele ja külalise Tallinnas viibimisele oma väärtusliku panuse andsid.

Randar Tasmuth
EELK UI Uue Testamendi professor

SAMAL TEEMAL