Menu Close

Konkurss professori ja lektori ametikohtadele

EELK Usuteaduse Instituut kuulutab välja konkursi järgmiste professorikohtade täitmiseks alates 01.01.2018:
1. piibliteaduste õppetooli professor (koormusega 1,0 täiskohta),
2. võrdleva usundiloo õppetooli professor (koormusega 0,5 täiskohta).

Nõuded professori ametikohale kandideerijale:
• pedagoogiliste oskuste ja kogemuste olemasolu, sh üliõpilaste juhendamise kogemus;
• vähemalt 5 aastane aktiivse teadus- ja arendustegevuse või loometegevuse kogemus;
• tunnustatud asjatundja oma erialal;
• doktorikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
• suutlikkus õpetada oma eriala aineid ühes võõrkeeles.

Lisaks arvestatakse:
• rahvusvaheliste teaduspublikatsioonide olemasolu ja osalemist rahvusvahelistes koostöövõrgustikes;
• kogemust õppetooli juhatamisel ja arendamisel (eelkõige kraadiõppe korraldamisel ja akadeemilise järelkasvu kindlustamisel).

EELK Usuteaduse Instituut kuulutab välja konkursi järgmiste lektori kohtade täitmiseks alates 01.01.2018:
3. praktilise usuteaduse lektor (hingehoid) (koormusega 1,0 täiskohta),
4. praktilise usuteaduse lektor (liturgika) (koormusega 0,5 täiskohta),
5. piibliteaduste õppetooli lektor (Piibli keeled) (koormusega 0,5 täiskohta).

Nõuded lektori ametikohale kandideerijale:
• pedagoogilised oskused ja oma kutsealane töökogemus;
• magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon

Kandidaatidel palume esitada dokumendid hiljemalt 25. oktoobriks 2017. Dokumendid palume tuua EELK Usuteaduse Instituudi rektoraati või saata postiga aadressil Pühavaimu 6, 10123 Tallinn:
• avaldus rektori nimele,
• akadeemiline curriculum vitae,
• teaduskraadi kinnitava dokumendi ja isikuttõendava dokumendi koopia,
• muud, sh pedagoogilist tegevust kinnitavad materjalid.

 

SAMAL TEEMAL