Menu Close

In memoriam Jüri Raudsepp

“Vaata, kas ma olen valuteel ja juhata mind igavesele teele.” Ps 139:24.

Jüri Raudsepp sündis 30. juulil 1930 Tartus töölisperekonnas Juhani ja Iida-Rosalie lapsena. Aasta 1934 tõi Raudseppade perekonda kurbust ja rõõmu – lahkus isa Juhan ning perre sündis õde Mairoos. Nendest aegadest kirjutab Jüri – “Pärast isa surma sattus perekond rasketesse majanduslikesse tingimustesse ja emal tuli töötada juhuslikel töödel, enamasti nn hädaabitöödel. Kuid ema oli usklik inimene ja nii sain temalt esimesed usualased mõjutused.”


1937 alustas Jüri kooliteed Tartu IV algkoolis. Kuivõrd 1944. aastal asus pere elama Kuresaarde, siis jätkas Jüri õpinguid Kuresaare Mittetäielikus Keskkoolis. 1950 lõpetas Jüri juba Kingisepa nime kandva linna keskkooli ning samal aastal asus õppima Tartu Riikliku Ülikooli arstiteaduskonda. Jüri Raudsepp lõpetas arstiteaduskonna 1956 arsti kutsega ning asus sama aasta suvel tööle Kingisepa Linnahaiglasse kirurgi kohale. Järgnesid aspirantuuriaastad Moskvas Eksperimentaalse ja Kliinilise Onkoloogia Instituudis, mis päädis arstiteaduse kandidaadi kraadi (cand. med.) omistamisega 1965. Aastatel 1965-1979 töötas ta Tallinnas Eksperimentaalse ja Kliinilise Meditsiini Instituudi teadurina ja arstina 1979-1984.

Saabusid muutuste ja murrangute ajad Jüri elus. Ta kirjutab oma eluloos – “Kahjuks pettusin teaduses, mida viljelesin ja oma osast selles, samuti tehniseeruvas, bürokratiseeruvas ja koos sellega ka dehumaniseeruvas meditsiinis, kuigi olen arstiteadust väga armastanud. Samal ajal on aastatega tugevnenud kiindumus teologiasse, mis on aidanud tagasi saada südamerahu, nii nagu seda Jumalateenistustel alati kogen.” 1983 aastal astus Jüri Usuteaduse Instituuti, millega jäi seotuks kuni 1995. aastani – ta õpetas võrdlevat usuteadust 1993-1995, olles võrdleva usuteaduse õppetooli juhataja kohusetäitjaks. Sel perioodil täiendas Jüri ennast Concordia Teoloogilises Seminaris Ameerikas.

Jüri Raudsepp ordineeriti aseõpetajaks Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus 1988. aastal ning talle anti õpetaja õigused 1992. Ta on olnud õpetajaks Harju-Jaani ja Jüri kogudustes ning teeninud hooldajaõpetajana Kuusalu, Leesi, Jõelähtme ja Loksa kogudusi ning andnud oma panuse Ida-Harju praostkonna juhtimisse abipraosti ja praosti kohusetäitjana, olnud kirikukogu ja haridusnõukogu liige. Vaatamata Jüri siirdumisele emerituuri aastal 2000, jätkas ta juba kaks aastat varem alanud teenimist arst-hingehoidjana Põhja-Eesti Regionaalhaiglas ligi kahekümne aasta vältel.

Jüri Raudsepp on avaldanud arstiteaduslikke raamatuid ja publikatsioone, ta on töötanud õppejõuna Audentese Ülikoolis ning hiljem Tallinna Tehnikaülikoolis. Teda on tunnustatud EELK Tänukirja ja Teeneteristi II järgu ning Valgetähe IV klassi teenetemärgiga.

Jürit jäävad leinama abikaasa Luule, pojad Indrek, Ago ja õde Mairoos peredega. Usaldame Jüri Raudsepa Jumala kätte Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus 7. juunil 2019 kl 13 ning kanname Tema maise ihu puhkama Tartu Pauluse kalmistule.

“Igavene rahu anna talle, Issand, ja igavene valgus paistku talle.”

Jüri paljude sõprade, teekaaslaste, kolleegide ja ametivendade nimel

Ove Sander
EELK Usuteaduse Instituudi rektor

 

SAMAL TEEMAL