Menu Close

Jagati EELK UI Evald Saagi nimelise toetusfondi stipendiumid

E Saag v2

EELK UI Evald Saagi nimelise toetusfondi sellesügisesi stipendiaate oli kolm – Jana Abzalon teoloogia rakenduskõrgharidusõppest, Annely Neame teoloogiamagistrantuurist ja Vallo Olle kristlikust kultuuriloo õppekavalt.

Fondi nõukogu soovib stipendiaatidele Jumala õnnistust ja edu õpingutes.

Evald Saagi nimeline Toetusfond on ellu kutsutud eesmärgil toetada üliõpilasi-õpilasi, teadustöötajaid, kes vajavad lisatoetust õppemaksu tasumiseks või teadust- ja uurimistöö läbiviimiseks.

Fond on tänulik toetuste eest SEB panka arvele EE851010220224656220. Arve saaja: EELK Konsistoorium, selgitus: EELK UI Evald Saagi nimeline toetusfond. SWIFT (BIC) EEUHEE2X.

EELK UI

 

SAMAL TEEMAL