Menu Close

Esitleti Usuteaduse Instituudi toimetiste sarjas ilmunud piibliteaduslikku misjoniteemalist raamatut

Jõulusessiooni ajal 15. detsembril 2022 esitleti Usuteaduse Instituudis meie toimetiste sarjas ilmunud raamatut Jeesus. Kuningriik. Läkitamine.

Raamatu autoriteks on professor Randar Tasmuth ja doktor Ingmar Kurg.

Raamat avab Jeesuse isiku mõjuloo Vana Testamendi ja omaaegse juutluse taustal ning kristliku misjonimõtte ja praktika sünniloo, nii nagu see leidis aset kristliku ajaarvamise esimestel aastakümnetel, mil kujunes Jeesuse liikumine ja vallandus misjonitöö üle kogu Rooma impeeriumi.

Esitlus algas väikese advendiaja tähendust esile toova palvusega. Järgnesid sõnavõtud.

Usuteaduse Instituudi usuteaduskonna dekaan doktor Liina Kilemit tänas oma avakõnes raamatu autoreid ning rääkis kohalviibijatele, kelledest paljud olid meie nooremate kursuste üliõpilased, et raamat ei sündinud tühjale kohale: professor Randar Tasmuthi eestvedamisel on juba enam kui 10 aastat toimunud instituudis Uue Testamendi teemalised konverentsid. Nendest viimased on olnud selge rõhuasetusega misjoniteemale. Nendel konverentsidel on aktiivselt osalenud ka doktor Ingmar Kurg. Seega on tutvustatav raamat omamoodi krooniks viimastele konverentsidele. Lisaks on raamatul ka oluline tähendus kogu meie kirikule. Misjoni ehk läkitamise olulisus on saamas üha suuremat tähendust tänases olukorras kus meie kiriku liikmeskonna arvnäitajad liiguvad langevas trendis.

Randar Tasmuth lisas raamatu tutvustamiseks järgmist: Asusime koos kolleeg Ingmar Kurega koostama raamatut, mis on korraga piibliteaduste seni katmata aspekte ning kristliku misjoni aluseid esitavaks õpperaamatuks üliõpilastele. Samal ajal on materjal esitatud nii, et see täiendab vaimulike raamaturiiulit niisuguse mitmekülgse töövahendiga, mis seniajani eesti keeles puudub ja mis saab anda innustust oma vaimuliku kutsumuse täide viimisel.

Raamatut saab osta EELK Usuteaduse Instituudi raamatukogust ja raamatupoodidest.

EELK UI

SAMAL TEEMAL