Menu Close

Eesti Piibliseltsi XXV Piiblipäev

Eesti Piibliseltsi XXV Piiblipäev toimus 3. novembril 2018. Päeva raames pidasid ettekandeid erinevate riikide Piibliseltside, Tartu Ülikooli Usuteaduskonna ja EELK Usuteaduse Instituudi esindajad.

Piiblipäev algas EELK UI rektor Ove Sanderi tervitusega instituudi poolt ning sõna andmisega piiskop Tiit Salumäele avasõnaks. Piiskopi mõtete läbi said kuulajad mõtelda, kuidas äsjane Reformatsiooni alguse 501. aastapäev, eriti aga ajakohased kõigi pühakute päev ja hingedepäev meie eluga seostuvad, sellele värvi annavad ja oma erilisusega meie endi elu ja elamisega kaasnevaid väärtusi meelde tuletavad.

Tartu Ülikooli usuteaduskonna juhataja dr Urmas Nõmmik andis ülevaate piibliteadustega seotud jooksvatest projektidest teaduskonnas. EPS peasekretär Jaan Bärensoni ettekanne niinimetatud 1956. aasta Piibli kauakestvast saamisloost näitas juba kodumaalt Harald Põllu tööle toetuva pika tööprotsessi tagamaid ja uskumatult suurt teiste tegevuste kõrvalt tehtud tööd, mis selle piiblitrüki valmimiseni viisid.

EPS projektijuht dr Ergo Naab tõi näiteid selle kohta kuidas kreekakeelsena meile kättesaadav ‘Iiobi testament’ on ühelt poolt Vana Testamendi Iiobi raamatu motiivide ja isikute edasine arendus ja teisalt on oletatavasti avaldanud mõju ka Uue Testamendi mõne kirja saamisloole.

Karl Klimmeck Šveitsi Piibliseltsist esitles ortodoksi teoloogide käimasolevat projekti niisuguse saksakeelse Uue Testamendi tõlke saamiseks, mille aluseks ei ole laialt kasutatava Nestle-Alandi niinimetatud sünteetiline tekst, vaid ühe Vahemere äärsete maade idapoolsete alade tekstigrupi ehk Bütsantsi tekstigrupi
(tuntud ka kui nn Mehrheitstext) käsikirjad.

Dr Randar Tasmuth EELK UI-st esitas ülevaate Apostlite tegude raamatus nähtavaks saavast usklike kooskäimiste ja koguduste tekkimise lingvistilisest ja sotsioloogilisest esitusviisist, mille Luukas on meile jätnud. Usklike kogude, koguduste ja üldisemalt rahvahulkade esinemiskohad ja nimetamisviisid ning muutuvat jaotust läbi selle erilise raamatu esitas ettekande pidaja läbi kreeka-, eesti-, inglise-, saksa- ja soomekeelsete võrdluste.

Tartu Ülikoolis tehtud bakalaureusetöö põhjal Koguja raamatu algusest tehtavate valikuliste märksõnade tähendusi ja tõlkimise võimalusi esitas Hanno Padar.

Seekordne Usuteaduse Instituudis peetud EPS-i piiblipäev, järjekorras kahekümne viies, oli üks viimaste aegade rahvarohkemaid ja väga elav, kus iga ettekande juures oli küsimusi. Konverentsina mõjuvast piiblipäevast võttis õppe eesmärgil osa mitmeid EELK UI üliõpilasi.

Randar Tasmuth
EELK UI

Fotod: Tiiu Pikkur

SAMAL TEEMAL