Menu Close

EELK Usuteaduse Instituudi pühendusteos Liina Sanderile “Vaadates armastuse silmadega”

Pühendusteoste – artiklikogude, kus iga kirjutis kannab isiklikku pühendust ja õnnistussoovi – väljaandmine ei ole väga sage.

Tõsi, EELK Usuteaduse Instituudis oleme seesuguste väljaannetega oma tublisid töötegijad märganud ja tänanud. Siiski pole tänini olnud ühtset loogikat ja kujundust nendele väga sisukatele ja olulistele teostele. Ent välja anda neid tuleks, kuna oleme kristlastena kutsutud üksteist tänus meeles pidama ning loomulikult üle kõige tänu andma Püha Kolmainu Jumalale.

Teie käes olev pühendusteos „Vaadates armastuse silmadega” on õnnistussoov Liinale Tema esimesel juubelil ja kolmekümnendal kirikutöö aastapäeval ning sellisena loomulikult tänutoomine Jumalale.

Raamatus saavad sõna Liina head sõbrad – neist üks, Evald Saag (1912–2004) on jõudnud usult nägemisele, teised aga on siinpool kallast. Täpsemalt küll elavad nad Läänemere erinevatel kallastel: Soomes, Rootsis ja Saksamaal ning pisut kaugemalgi, kus suure saare kaldaid uhuvad Põhjamere veed. Samuti on oma head mõtted ja soovid jätnud siia paljud teekaaslased koduselt Eestimaalt. Minu südamlik tänu kõigile kaasautoritele! Kasutan siinkohal võimalust ja tänan head ametivenda Joel Siimu, kellega üheskoos eestindasime inglis-, soome- ja saksakeelsed tekstid. Samuti tänan juba varasemast ajast häid koostööpartnereid RKontorist Svea Schiffi ja Merike Pinni. Suur tänu heale sõbrale Indrek Tiidole ja MTÜ Tartu Teoloogia Akadeemiale majandusliku toe eest.

Raamatu koostaja ja toimetajana olen teinud originaaltekstides nii vähe parandusi ja täiendusi kui võimalik. Olen püüdnud säilitada autoritele ainuomase sõnakasutuse ja väljenduslaadi. Samuti ei seadnud ma eesmärgiks teadusartiklite viiteaparatuuri ühtlustamist raamatus tervikuna, olen seda mõnevõrra teinud üksikartiklites. Küll aga olen lisanud omapoolseid selgitusi tõlkeartiklitele lootuses, et need aitavad kaasa tekstide paremale mõistmisele. Õige pisut olen toimetanud artiklitele eelnevaid tervitusi.
Läbivaid teemasid raamatus on kolm ning kõik need on olnud ja on ühel või teisel viisil Liinale olulised. Teoloogia ja praktilise teoloogia õppejõuna on Tal tulnud kokku puutuda jutlustega – üle kahe aastakümne pastoraalseminaris, aga ka nendel sadadel ja sadadel kordadel, mil mul on olnud eesõigus saada osa Tema asjakohastest ja heatahtlikest tähelepanekutest, kui olen täitnud oma kutsumust evangeeliumi kuulutajana. Seega on esimeseks teema seotud jutluste ja jutlustamisega.

Üks Jumalalt saadud and on Liinal Tema oskus kuulata ja kuulda, üheskoos kannatada ja rõõmustada, kaasa mõtelda ja kaasa palvetada ning olla märkamatu toetajana osaline paljude elus. Mul on väga hea meel, et see pärl on viimastel aastatel muutunud veegi säravamaks tänu Tema osalusele ja panusele vaimulike juhendajate üleeuroopalises võrgustikus. Seepärast tunduski väga kohane jätkata teemadel, mis seostuvad vaimuliku juhendamise ja hingehoiuga.

Viimane põhijaotus kannab pealkirja „Kiriklik teenimine” – on ju see üldnimetaja ja kokkuvõte, sisu ja siht, olemus ja eesmärk, milleks on pastoraalseminar ning millele on Liina andnud ja annab oma kordumatu panuse. Erilist tähelepanu pööratakse arusaadavalt vaimulike ettevalmistamisele.

Eelnevatele lisandub jaotus, mida võiks nimetada „variaks”, kätkedes endas põnevaid ja samas teaduslikult kõrgel tasemel kirjutisi alates Eestimaa ristiusustamisest, kiriklikust kuulutustööst, perest ja haridusküsimustest luterlikus võtmes lõpetades „laulvate” planeetide ja tõdemusega, et „põrm, millest Jumal voolis inimese, on säravaimate tähtede tuhk”. Lõpuks veel mõned vaimulikud luuletused, millest vähemalt ühe mõtet võib olla keeruline jälgida, kuna selle inglise keelest eesti keelde ümberpanemine oli nende ridade autori esimene kirjanduslik katse ingliskeelse luule tõlkimisel.

Pühendusteose tagakaant ehib luuletus Eimilt, meie tütrelt, mille vaid kaheksasse ritta mahutatud mõttekontsentratsioon ja lugejale jäetud vaba subjektivalik teevad sellest väga armsa, sügava ja liigutava teksti.

Raamatu koostaja loodab, et käesolev pühendusteos võiks leida aktiivset kasutamist nii teoloogia üliõpilaste kui vaimulike poolt. Eriliselt julgeksin seda soovitada neile, kes valmistuvad ordinatsiooniks – kõigile pastoraalseminaris õppivatele diakoni- ja preestrikandidaatidele –, kuna raamatu läbivaks teemaks on vaimulik amet, nii teoreetilises plaanis, kui ka selle väga praktilistes väljendustes. Et raamatust võiks natukene rõõmu olla nendelegi, kes loevad inglise keeles, siis on lisas kolm erinevas žanris ingliskeelset kirjatööd: teadusartikkel, jutlus ja luuletus.

Soovime selle teosega Sulle, Liina, rohket Jumala armu ja õnnistust. Oleme tänulikud kooskäidud tee ja koostehtud töö eest. Oma viimse tänu toome Jumalale – seda kõike lootuses, et ees on veel palju toredaid ühiseid aegu, kuniks praegune loodukord meid enam ei piira ega lahuta, sest Tema troonisaalis oleme kõik alati koos. Jäävas rõõmus, kustumatus valguses ja igaveses kiituses.

Ove Sander

Pühendusteost “Vaadates armastuse silmadega” on võimalik osta EELK Usuteaduse Instituudist ning üsna pea Tartu Pauluse kiriku raamatukauplusest, Rahvaraamatust ja Apollost.

SAMAL TEEMAL