Menu Close

Täiendusõppe kursus „Konflikt ja lepitus“ 5.11.2021

Koolituse viib läbi Jaanus Kangur, religiooniantropoloog, saatejuht ja koolitaja (Aasta koolitaja 2019 ja 2020).

Koolituse eesmärk on arendada konflikti lahendamise oskust ning mõtestada seda kiriku ühe ühiskondliku ülesandena.

Kursuse raames käsitletakse:
• Konflikti tekkimise mehhanisme ja õpitakse neid analüüsima. Seejuures toetutakse mh Friedrich Glasl’i nn konflikti eskalatsiooni trepimudelile, konflikti kui omandi käsitlusele (Nils Christie kontseptsioon) jm.
• Konflikti lahenduse eri viise, tutvutakse taastava õiguse, läbirääkimise ja meditatsiooni peamiste põhimõtetega. Vaatluse alla tuleb seejuures ka suuremate rühmade lepitamine ning rahvusvahelised lepituse ja läbirääkimise mehhanismid, sh positiivse rahu kontseptsioon.
• Religiooni ja usu vahekorda inimestevahelise ning ühiskondliku rahu ja lepitusega ning uuritakse, milline on rahu piibellik kontseptsioon. Lisaks vaadeldakse, mis on ühist mõistetel „shalom“, „ubuntu“ ja „whanaungathanga“.

Koolituse läbinu:

• tunneb konflikti tekkimise ja lahendamise mehhanisme,
• mõistab kristliku usu seost rahutegemisega,
• tunneb kristlike rahutegijate panust ühiskondlikku lepitusse.
Koolitusel kasutatavad meetodid: lühiloeng, rühmatöö ja näidisjuhtumite analüüs.

Koolitus toimub 5. novembril 2021 kell 10.15 – 16.00 EELK Usuteaduse Instituudis, Pühavaimu 6, Tallinn.

Koolitus osalustasu on 50 eurot (sisaldab ka lõunasöögi). Registreeruda palume hiljemalt 3. novembri keskpäevaks.

Info: Kerstin Kask, e-post: Kerstin.Kask@eelk.ee või tel 553 0399

SAMAL TEEMAL