Menu Close

Professor T.-A. Põder pidas külalisloengu Baselis UI ja Baseli teoloogilise eraülikooli koostöö raames

16.-19. novembril 2021 viibis prof. Põder Baseli teoloogilise eraülikooli (STH Basel) kutsel Šveitsis, kus pidas külalisloengu teemal “Theologie des Kreuzes als dogmatische Leitkategorie im 19. Jahrhundert. Eine theologiegeschichtliche Erörterung in systematischer Absicht” (Ristiteoloogia kui dogmaatiline juhtmõte 19. sajandil. Süstemaatilise taotlusega teoloogialooline käsitlus).

Põder kohtus mitmete kolleegidega, mh kooli rektori ja Uue Testamendi professori dr Jacob Thiesseniga, Vana Testamendi professori dr Benjamin Kilchöriga, filosoofia, religiooni- ja misjoniteaduse professori dr Harald Seubertiga ning ajaloolise- ja süstemaatilise teoloogia professori dr Sven Grossega. Viimane külastas UI-d 2019. aasta oktoobris, pidades siin ka külalisloengu “Luterlik teoloogia ja teadusteooria”.

UI ja Baseli teoloogilise eraülikooli vahel on sõlmitud koostööleping ning Baseli partnerit on väga huvitatud koostöö edasiarendamisest. Näiteks oleks võimalik Baselis inglise keeles ja kaugõppevormis läbida doktoriõpingud. Baseli kool rõhutab enesekirjelduses Piiblit teoloogiastuudiumi vundamendina ning on riiklikult akrediteeritud eraülikool, kus on võimalik nii provoveeruda doktoriks kui ka habiliteeruda (saksakeelses ruumis tavapärane n-ö teine doktoritöö, mis annab õiguse kandideerida professorikohale).

SAMAL TEEMAL