Menu Close

Õppetooli uurija-üliõpilased kaitsesid lõputöid

20. juunil 2022 kaitsesid oma lõputöid kaks õppetooli uurimistööga seotud üliõpilast – Tia Vene ja Heiki Lepist.

Tia töö kandis pealkirja “Palve, hingehoid ja Sõna kui Jumala armulisuse kogemise vahendid. Lutheri teoloogia retseptsioonist Elmar Salumaa teoses Evangeelse eetose alused“. Töö juhendaja oli Thomas-Andreas Põder ja retsensent Jaanus Noormägi.

Heiki töö kandis pealkirja “Moosese tähendus ja tähtsus kristlastele Martin Lutheri järgi”. Töö juhendaja oli Karin Kallas-Põder ja retsensent Jaanus Noormägi.

Mõlemad lõputööd valmisid Süstemaatilise teoloogia uurimiseminari tegevuses kontekstis ning pälvisid kaitsmiskomisjonilt kõrgeima hinde. Kaitsemisel oli võimalik osaleda nii kohapeal kui Zoom’i vahendusel.

Õnnitlused Tiale ning Heikile tubli töö eest ning õnnistussoovid bakalaureuseõppe lõpetamise puhul!

Tänusõnad ka 30 aastase kogemusega eetikaõppejõule Jaanus Noormäele, kes töid retsenseeris!

Ülemisel fotol on Heiki Lepist tutvustamas oma uurimistööd. Alumisel fotol retsenseerib Jaanus Noormägi Tia Vene lõputööd. Keskel kaitsmiskomisjoni juhataja Randar Tasmuth.

SAMAL TEEMAL