Menu Close

Lõppes süstemaatilise teoloogia õppetooli ja täienduskoolituse osakonna teine koolitussari. Lisatud slaidid!

14. novembril toimus dr J.-C. Põderi (Kopenhaageni Ülikool) teine koolitus evangeelsete orienteerumisabide üle elu alguse ja lõpuga seotud eetilistes küsimustes. Aluseks oli sel sügisel eesti keelde tõlgitud “”Enne kui ma sind emaihus valmistasin…” Reproduktiivmeditsiini eetikajuhend. Evangeelsete Kirikute Osadus Euroopas (EKOE)”. Kummagi koolituse aluseks olnud orienteerumisabid ilmuvad lähiajal eesti keeles e-raamatuna.

Bioeetika 2. koolitusel osales ühtekokku 26 inimest – kirikuõpetajad, hingehoidjad, meditsiini ja õigusvaldkonna esindajad, teoloogia ja hingehoiu valdkonna üliõpilased jt huvilised.

Vt slaide, mis dr J.-C. Põder koostas 2. koolituse tarbeks:

REPRODUKTIIVMEDITSIIN-GEKE-PDER-1-14

 REPRODUKTIIVMEDITSIIN-GEKE-PDER-15-29

Vt ka slaide, mis dr J.-C. Põder koostas 1. koolituse tarbeks:

Aeg-elada-ja-aeg-surra-J-C-Põder

SAMAL TEEMAL