Menu Close

Leuenbergi konkordia – üks Eesti evangeelse luterliku kiriku oikumeenilistest võtmetekstidest – tähistab 50. aastapäeva. Juubeli erilehekülg koondab 2023. aasta ettevõtmisi üle Euroopa

Spetsiaalsel kodulehel www.leuenberg50.org leiab informatsiooni Leuenbergi konkorda 50. aastapäeva kohta, nt konkordia teksti 19 keeles ning pidevalt uuendatava teabe aastapäeva ürituste kohta. Kodulehekülg sisaldab ka materjale meedia tarbeks ning kirikute ametkondadele. Ühtlasi kutsutakse üles andma laiema teavitamise mõttes teada kõigist üritustest, mis on aastapäevaga ühenduses kavas.

Vt Leuenbergi konkordia 50. aastapäeva kodulehte (inglise ja saksa keeles) siit.

Eesti keeles leiab Leuenbergi konkordia teksti leiab 2022. novembris ilmunud kogumikust “Üheskoos kirik”, I.

SAMAL TEEMAL