Menu Close

Kutse kirjutada magistritöö luterlikku ja õigeusu konfessioone ühendava abielu ja perekonna teemal (tõenäoliselt stipendiumivõimalus)

Austatud üliõpilased, head kaasvõitlejad,

Ida-Euroopa Evangeelse Teoloogia Keskuse (ZETO, Sibiu) koordineerimisel, mille nõukogu ja teoloogilise töörühma liige ma olen, on käimas uurimisprojekt “Luterlik identiteet õigeusu kontekstis”. Laiemalt paigutub teema õigeusklike ja luterlaste kohtumise ja dialoogi konteksti ja on seotud Luterliku Maailmaliidu kontekstis üleilmselt toimuva  luterliku identiteedi üle toimuva refleksiooniprotsessiga, aga ka globaalse luterlaste ja õigeusklike dialoogiga.

“Luterlik identiteet õigusu kontekstis” raames on üheks alateemaks “Eri konfessioone ühendavad abielud ja perekonnad ortodoksi kontekstis”. Keskus on töötanud välja abistava juhendmaterjali, mis sisaldab küsimusi, mille abil toimuks (1) üldisem olukorra kirjeldus, (2) teoloogilise-kirikliku taju ja tõlgenduse analüüsimine, (3) mustrite tuvastamine ja kirjeldamine, kuidas elatakse abielu ja perekonnana, mis liikmeteks on luterlased ja õigeusklikud. Sellise ühise juhendmaterjali abil toimub toimub kõigepealt uurimistöö enamikes Ida-Euroopa kontekstides, tulemused koondatakse ja tulemusi arvestades jätkub edasi teoloogiline töö (m.h märtsis 2021 toimuva konverentsi raames, publikatasioonides jne).

Käesolevaga kutsun üles andma endast märku neil, kes oleks huvitatud magistritöö raames selle juhendmaterjalile orenteerudes sel teemal uurimistööd tegema. Oleks oluline, et uurimistööga saaks kohe alata, nii et detsembris oleks näha esialgsed tulemused. Uurimistöö kirjutamisel oleks toeks minu Süstemaatilise teoloogia uurimisseminar. Kindlasti paluksin kaasjuhendajana appi kellegi praktilise teoloogia kolleegidest. On tõenäoline, et ZETO saaks toetada magistritöö kirjutamist stipendiumiga.

Asjaolu, et selline uurimistöö asetuks päris konkreetse Ida-Euroopa ühiskondi ja kirikuid hõlmava uurimisprotsessi konteksti, ja tegelikult veelgi avaramale taustale, muudaks meil Eesti kontekstis tehtud töö oluliseks ja nähtavaks palju laiemalt.

Huvi korral palun andke endast mulle e-kirjaga märku ning ma saadan täpse aja, mil tuleva nädala õppesessioonil minu kõnetunnis kohtuda (või vajadusel mingil teisel ajal). Vestluse käigus saame tuttavaks ja ma saan tutvustada detaile.  Saame ühiselt vaadata ja otsustada, kas sellise magistritöö kirjutamise võiks ette võtta. Kui huvilisi on rohkem, siis räägiksin enne igaühega ja seejärel annaksin teada, keda sel teemal juhendaksin .

Tervitades

Thomas-Andreas Põder
(30.09.2021 üliõpilaste postiloendisse saadetud kiri)

SAMAL TEEMAL