Menu Close

EELK Usuteaduse Instituudi koostöö Venemaa Evangeelse Luterliku Kiriku Teoloogilise Seminariga – professor Thomas-Andreas Põderi külalisloengud

22.–31.8.2018 toimus Venemaa Evangeelse Luterliku Kiriku (VELK) Teoloogilises Seminaris järjekordne suveseminar. Seminar asub Peterburi südamest umbes poole tunni sõidu kaugusel Novosaratovskas. Juba 20 aastat valmistatakse seal ette kirikuõpetajaid ning teisi kiriku kaastöölisi.

Seekordse suveseminari teemaks oli „Reformatsioon – vaatepunktide paljusus”. Rahvusvahelisteks külalisprofessoriteks olid kutsutud kaks kirikuloolast ja kaks süstemaatilist teoloogi, kes igaüks pidas 14 akadeemilist tundi loenguid, mis tõlgiti vene keelde ja videosalvestati taaskasutamiseks tulevikus.


Prof dr Daniel C. Beros (Buenos Aires/Argentiina) käsitles süstemaatilise teoloogina reformatsiooni Ladina-Ameerikas, prof dr Kenneth G. Appold (Princeton/Ameerika Ühendriigid) kõneles nn radikaalsest reformatsioonist 16. sajandil ja prof dr András Korányi (Budapest/Ungari) küsimuseks oli reformatsioon Ida- ja Kesk-Euroopas riigikiriku süsteemita piirkondades. Prof dr Thomas-Andreas Põder avas reformatsiooni teoloogia põhijooni ning arutles reformatsiooni olevikutähenduse ja tulevikuväljavaadete üle.

Prof Thomas-Andreas Põderi loengud.

Suveseminar jäi õppejõududele meelde äärmiselt ilusa, õpetliku ja ka vaimuliku kogemusena. Tegemist oli suurepärase võimalusega õppida tundma Venemaa luterliku kiriku teoloogilist hariduskeskust, väljaõppe süsteemi ja venekeelse teoloogilise (õppe-)kirjanduse olukorda.

2017. aastal pidi riiklike ettekirjutuste tõttu tegema kiriku põhikirjas muudatused ning seepärast ei kuulu Teoloogiline Seminar enam Venemaa, Kasahstani, Ukraina ja Kesk-Aasia Evangeelsele Luterlikule Kirikule (sks k ELKRAS, ing k ELCROS). Viimane hõlmas kogu endise Nõukogude Liidu territooriumi, välja arvatud Eesti, Läti, Leedu. Nüüd kuulub seminar VELK-ile, kuid jätkuvalt tulevad tudengid nimetatud luterlike kirikute liidu liikmeskirikutest. Kaks seminaristi olid aga ka Narvast. Lisaks oli üks Peterburis elav ja arstina töötav noor seminarist sündinud ja üles kasvanud Tallinnas.

Seminari president dr Anton Tikhomirovi ja tema kaastööliste külalislahkus oli lihtsalt ületamatu. Ka peapiiskop Dietrich Brauer oli tulnud spetsiaalselt Moskvast, et seminaristide ja õppejõududega rääkida luterliku kiriku olukorrast Venemaal, aga ka teistes kirikute liidu liikmeskirikute piirkondades. Ehkki kiriku keskuse asukohaks on tänaseks kujunenud Moskva, on Peterburil jätkuvalt väga tähtis roll, mh kiriku hariduskeskusena.

Dr Anton Tikhomirov (vasakul) rahvusvaheliste külalistega.

Ühised palvused ja söömaajad andsid suveseminari päevadele hea rütmi. Vaimulikuks kõrgpunktiks oli ühine armulauajumalateenistus, kus professoritest oli palutud jutlustama külaline Eestist. Dr Anton Tikhomirov andis Usuteaduse Instituudile kaasa soojad tervitused ja avaldas lootust kahe teoloogiakooli edaspidiseks koostööks.

SAMAL TEEMAL