Menu Close

Dr Thomas-Andreas Põder esitati riikliku teaduspreemia kandidaadiks

Eesti Vabariigi teaduspreemiaid antakse Eesti teadlastele ja teaduskollektiividele teadustöötajatele ja teaduskollektiividele silmapaistvate teadus- ja arendustöö tulemuste eest. 2019. aastal jagatakse preemiaid järgmistes valdkondades: 


  1. Üks preemia vastava teadusala paradigmat ja maailmapilti mõjutava või uut teadusvaldkonda rajava teadusliku avastuse või olulise sotsiaal-majandusliku mõjuga innovaatilise tooteni viinud teaduslikul avastusel põhineva leiutise või teadus- ja arendustöö eest (50 000 eurot).
  2. Kaks preemiat pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest (á 40 000 eurot).
  3. Kaheksa aastapreemiat (á 20 000 eurot) eelneva nelja aasta jooksul valminud ja avaldatud parimate teadustööde esiletõstmiseks järgmistes teadus- ja arendustegevuse valdkondades: täppisteadused; geo- ja bioteadused; keemia ja molekulaarbioloogia; põllumajandusteadused; tehnikateadused; sotsiaalteadused; arstiteadus; humanitaarteadused.

Humanitaarvaldkonna aastapreemiate kandidaate on viis, nende hulgas ka Tartu Ülikooli poolt esitatud TÜ usuteaduskonna religioonifilosoofia lektor Thomas-Andreas Põder, kes on ühtlasi Usuteaduse Instituudi süstemaatilise teoloogia professor. Põder uurimistsükkel kannab pealkirja „Luterliku re-formatsiooni ressursid pluralistliku ühiskonna sidususe toetamiseks”. Teised humanitaarvaldkonna kandidaadid on Epp Annus (uue filosoofilis-teoreetilise paradigma väljatöötamine nõukogude ühiskondade uurimiseks), Karsten Brüggemann (Vene impeeriumi (ja NSVL) toimetulek etnilise ja kultuurilise mitmekesisusega), Marika Mägi (Läänemere idakalda roll viikingiaegses kommunikatsioonis), Rein Raud (kultuuriteoreetilised uurimused).

Kõik laureaadid kuulutatakse välja veebruaris.

Allikas: Eesti Vabariigi teaduspreemiad, Ettepanekud 2019. aasta teaduspreemiate määramiseks.

SAMAL TEEMAL