Menu Close

Rektori tervitus september 2023

Hea Sõbrad, õed ja vennad Kristuses, tervitan Teid algava akadeemilise õppeaasta alguses püha apostli sõnadega  – olge rõõmsad lootuses, kannatlikud ahastuses ja püsivad palves.

Esmalt kutsutakse meid rõõmule, mille sisuks on lootus. UI perena loodame ja palume, et algav õppeaasta võiks olla meile õnnistatud ja hoitud. Et Jumala annaks tarkust ja armastust õpetajatele, püsivust ja head edasijõudmist õppijatele ning abi ja juhatust kõigile, kes me moel või teisel oleme seotud UI-ga.

Ent kristlik rõõm ja lootus vaatavad palju kaugemale meie õppimistest, tegemistest ja isegi meie elust – ta on suunatud igavikku. Just lootus igavesele elule ja osadusele  Jumalaga peaks olema meie rõõmu viimne sisu ja täius.

Soovin meile kõigile kannatlikkust nii töös kui õppimises. Kannatlikkust õppijatega ja kannatlikkust õpetajatega. Sarnanegu meie kannatlikkus ja heatahtlikust pisutki sellega, kuidas Jumal on meiega kannatlik ja armuline. Ja ärme unustame kannatlikkust ka enesega, kui tunneme oma pattu, poolikust ja suutmatust.

Ja viimaks iseloomustagu meie elu ja teenimist, samuti kogu UI teenimist ja õppetööd palve. Eelkõige kutsutakse meid püsivusele palves – püsivusele ka siis, kui palved justkui ei täitu või täituvad  teisiti, kui oleme seda soovinud; püsivust ka siis, kui taevas näib suletuna ning me nagu ei oskakski enam paluda. Olgem ühiselt julgustatud, et Jumal kuuleb igat tasasematki palvet, et Püha Vaim annab meile palvesõnad ning viimaks Kristus ise palvetab meie eest.

Selleks kõigeks ei vaja me ainult usku tõe ja teadmisega, vaid samamood ja eelkõige usku lapseliku usalduse, lootuse ja toetumisena Kristuse armule.

Soovin ja palun Teile teiselt poolt Atlandit Jumala armu, õnnistust, hoidmist ja juhtimist algavaks akadeemiliseks õppeaastaks. Olgu see aasta õnnistatud nii meie koolile kui kõigile koolidele, kus näidatakse Kristuse ja Tema armu poole ning õpetatakse meid teele, mis on õnnistuse ja igavese elu tee.

Ove Sander

UI rektor

Minneapolises, 12. septembril 2023

SAMAL TEEMAL